Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/857
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBayazıt, Nigantr_TR
dc.contributor.authorCartier, Pınartr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2013-07-19tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-29T10:14:43Z-
dc.date.available2015-04-29T10:14:43Z-
dc.date.issued2013-07-22tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/857-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractAraştırmada teorik kavramların paralelinde, restoran maddi kültürü örnekleri olan yemek kaplarının gözlemleri, fotoğrafları, menüler ve sunulan yemeklerin incelenmesi ve bu nesnelerin seçimlerini gerçekleştiren kişiler ile yarı-yapılandırılmış görüşmelerin desteği ile seçim süreçleri, anlam ve değerin nasıl oluşturulduğu ve sürdürüldüğü, kaynakları, İstanbul’da yemek türlerinin yemek kapları üzerindeki etkileri bağlamında gerekçeleri ile ortaya konulmuştur. Maddi Kültür araştırma yöntemlerine yönelik olarak etnografik araştırma araçlarından gözlem ve görüşmeler, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen, İstanbul’da yer alan farklı cinste yemekler sunan, benzer fiyat kategorisinde dokuz restoranda ve aynı cins yemekler sunan, farklı fiyat kategorilerinde on balık restoranında gerçekleştirilmiştir. Fiyatlardaki ve yemek cinsi sınıflandırmalarındaki benzerlik ve farklılıklar seçimlerdeki bireysel ve toplumsal etkilerin yanısıra eknomik koşulların ve sunulan yiyeceklerin de yemek kaplarına etkilerinin ortaya konulabilmesi için karşılaştırmalar yapılmasına olanak tanımıştır. ; Yemek kaplarının fotoğrafları, alan notları ve görüşme transcriptleri kalitatif araştırma analitik süreçleri ile ele alınarak karşılaştırılmış, elde edilen veriler indirgenerek ortaya çıkan ve yanısıra doğrulanan kavramlar ışığında sonuçlara ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractAnalyzing the influences of food types on tableware which are examples of material culture within the framework of restaurants in Istanbul; the relationship between the food served and tableware; examining the process of selection of these artifacts to understand the individual and social effects and putting forward them with examples has been the starting point of this research. Tableware like other artifacts are physical and tangible proofs of cultural values. This research aims to provide a contemporary analysis of effects of food types on restaurant tableware and also identifying the cultural meanings which are created and sustained by selections. Within the framework of restaurants in Istanbul which were determined with purposive sampling method, half of the restaurants included in the study were serving same type of food but in different price categories and the other half were serving different type of food but in same price category. These similarities and differences in price and classification of food helped to make comparisons in not only individual effects by selections but also the effect of economy and the food served to tableware. Analysis of semi-structured interviews which are ethnographic research tools for material culture studies; observations and documentation of the objects helped to understand with which ways people change and customize the cultural meanings for their own purposes.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectYemek kültürütr_TR
dc.subjectyemek kaplarıtr_TR
dc.subjectmaddi kültürtr_TR
dc.subjecttasarımtr_TR
dc.subjectrestoranlar.tr_TR
dc.subjectFood cultureen_US
dc.subjectTablewareen_US
dc.subjectMaterial Cultureen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectRestaurantsen_US
dc.titleİstanbul Restoranlarında Yemek Türlerinin Yemek Kaplarına Etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe Influences Of Food Types On Tableware In Istanbul Restaurantsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10008907tr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Ürünleri Tasarımıtr_TR
dc.contributor.departmentDesign of Industrial Productsen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.