Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8461
Title: Titreşim Verileri Yardımıyla Bilinmeyen Tahrik Kuvvetlerinin Belirlenmesi
Other Titles: Force Estimation Using Vibration Data
Authors: Şanlıtürk, Kenan Yüce
Uslu, Ahmet Ali
Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği
Machine Dynamics, Vibration and Aquistics
Keywords: kuvvet belirleme
frekans tepki fonksiyonu
titreşim ölçümü
sonlu elemanlar
force estimation
frequency response function
vibration mesurement
finite elements
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bir yapıya uygulanan dinamik tahrik kuvvetlerinin belirlenmesi, mekanik sistemlerin tasarım ve optimizasyonunun en önemli adımlarından biridir. Bununla birlikte, çalışma koşullarında yapıya etkiyen bu kuvvetler hakkında doğrudan ölçüm ile her zaman sonuç elde edilemez. Bu ölçümleri yapmak kimi zaman mümkün olmamakta, kimi zaman yapılabilse bile herhangi sebeplerden dolayı kullanışlı olmadıklarından tercih edilmemektedirler. Bu durum, dinamik kuvvetlerin alternatif yollar kullanılarak belirlenmesi ihtiyacını oluşturur. Dinamik kuvvetlerin belirlenmesi için kullanılabilecek yöntemlerden birisi bu kuvvetleri dolaylı olarak belirlemektir. Bu tezde, sisteme ait Frekans Tepki Fonksiyonlarından ve sistemin dinamik tahrik kuvveti altındaki titreşimlerinden faydalanılarak kuvvetlerin belirlenmesine yönelik bir çalışma anlatılmıştır. Bu prosedür, Frekans Tepki Fonksiyonlarının tersinin alınmasını ve ölçülen titreşim seviyelerinin frekans alanında ifade edilmesini gerektirir. Kuvvet Belirleme Yönteminin uygulanabilirliği sayısal analizler ve ardından da deneysel çalışmalar ile sınanmaya çalışılmıştır. Metod değişik kuvvet tipleri (sinuzoidal, darbe, rastgele, cıvıltı) kullanılarak uygulanmıştır.
The knowledge of the dynamic forces is an essential requirement during the design and optimization stages of mechanical systems. However, the detailed information about these forces is usually not available as the direct measurement of these forces under running conditions is either very difficult or not feasible at all. This makes alternative methods of force estimation necessary and very valuable. An alternative to the measurement of the dynamic forces is to use indirect methods for force estimation. This thesis addresses such an indirect force determination method which is based on utilising the Frequency Response Functions (FRF) of a system and the vibration levels under operating conditions. This procedure requires a generalised inverse of the FRF matrix and the spectrum of the measured response levels. The applicability of the force estimation method is examined using both numerical simulations and experimental studies. The method was tested using different structures with different types of excitation forces (i.e. sinusoidal, impact, random, chirp).
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8461
Appears in Collections:Makine Dinamiği, Titreşimi ve Akustiği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7056.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.