Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8446
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞanlıtürk, Kenan Yücetr_TR
dc.contributor.authorOrhan, Cihantr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2011-07-14tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-17T19:41:24Z-
dc.date.available2015-08-17T19:41:24Z-
dc.date.issued2013-01-08tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8446-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractElektrik motorları günümüzde neredeyse her türlü cihaz ve makinalarda vazgeçilmez olarak kullanılan mekanik güç sağlayıcı elemanlardır. Dolayısı ile elektrik motorlarının kalitesi, güvenirliği ve ömrü bu motorları kullanan makinelerin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda elektrik motorlarının titreşim ve gürültü anlamındaki özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, elektrik motoru dinamiğinde etkili olan mekanik ve elektriksel kaynaklı zorlanmış titreşimleri tahmin edebilecek güvenilir bir model ortaya koymaktır. Bu kapsamda motorun herbir parçasının ayrı ayrı sonlu eleman modeli oluşturulmuş ve bunlar deneysel modal analiz ile güncellenmiştir. Daha sonra motor elemanların güncellenmiş bu esnek modelleri MSC ADAMS programında monte edilmiştir. Herbir aşamada yine deneysel modal analiz ile modelin doğruluğu hem kontrol edilmiş hem de gerekli güncellemeler yapılmıştır. Motorun serbest titreşim modeli elde edildikten sonra, motor üzerinde kuvvet üreten etkilerin modelleri elde edilmiştir. Bunlar kabaca mekanik ve elektriksel olarak sistemi uyaran bileşenlerdir. Bu etkilerin modele eklenerek zorlanmış titreşim modeli elde edimiş, incelenmiş ve tasarlanan test düzeneği baz alınarak gerekli düzenleme ve düzeltmeler yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractNowadays, electric motors are the most common machines which are used almost all machine in order to provide mechanical power. So, quality, reliability and life span of electric motors directly influence machines where the electric motors are used. As a result, vibration and acoustic properties of electric motors take over in order to decrease total noise and vibration problems in the machines. The aim of this study is modelling a reliable numerical model of a universal electric motor in order to investigate the effects of the mechanical and electrical forces on the dynamics of the electric motor. In this context, every parts of the electric motor are modelled as a FE model and these models are validated by experimental modal analysis. After this study, all of these models are assembled in the MSC ADAMS. So, free vibration numerical model of the electric motor is created. One step further of free vibration model is to compose a forced vibration model which contains dynamic forces created by both electrical and mechanical manner. A test rig is designed in order to validate this numerical model. Effects of dynamic forces are investigated and forced vibration numerical model is improved on the basis of experimental data.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectüniversal elektrik motorlarıtr_TR
dc.subjectelektromanyetik titreşimlertr_TR
dc.subjectorder analiztr_TR
dc.subjectcampbell diagramıtr_TR
dc.subjectmsc adamstr_TR
dc.subjectuniversal electric motorsen_US
dc.subjectelectromagnetic vibrationsen_US
dc.subjectorder analysisen_US
dc.subjectcampbell diagramsen_US
dc.subjectmsc adamsen_US
dc.titleÜniversal Elektrik Motorunun Zorlanmış Titreşimlerinin Sayısal Modelinin Kurulmasıtr_TR
dc.title.alternativeModeling And Forced Vibrations For A Universal Electric Motoren_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID407054tr_TR
dc.contributor.departmentMakina Dinamiği, Titreşim ve Akustiğitr_TR
dc.contributor.departmentMachine Dynamics, Vibration and Aquisticsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Makine Dinamiği, Titreşimi ve Akustiği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11947.pdf5.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.