Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8445
Title: Ağır Taşıtların Kabin Akustiğinin İncelenmesi
Other Titles: Investigation Of Cabin Acoustic In Heavy Vehicles
Authors: Erol, Haluk
Çolak, Zeynep Gülcan
406373
Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği
Machine Dynamics, Vibration and Aquistics
Keywords: Titreşim
Analitik Yaklaşımlar
Kabin İçi Akustiği
Sonlu Elemanlar
Deneysel Yöntemler
Modal Analiz
Gürültü
Vibration
Analytic Approaches
Interior Cabin Acoustics
Finite Elements
Experimental Methods
Modal Analysis
Noise
Issue Date: 11-Jul-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Artan rekabetle beraber, araç konforunun iyileştirilmesine daha fazla yatırım yapılmaktadır. Bir aracın konforu, araç içindeki gürültü seviyesiyle yakından ilintilidir. Günümüzde, araç kalite değerlendirmesinde, akustik emisyon değerleri ve gürültü düzeyleri büyük öneme sahiptir. Bu yüzden, araç içindeki gürültü düzeylerinin azaltılmasına ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmaların bir nedeni de bu konudaki yasal düzenlemelerdir. Araç içi gürültü seviyeleriyle ilgili standartlar da, üretici firmaları gürültü seviyelerini iyileştirme yönünde çalışmalar yapmaya zorlamaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar, araç içi ve araç dışı gürültülerinin iyileştirilmesi ve azaltılması olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada araç içi gürültü seviyelerinin azaltılması için öncelikle gürültü düzeyleri incelenmek istenmektedir. Hem sayısal hem de deneysel analizler yoluyla karşılaştırmalı olarak kamyon kabini içindeki gürültü düzeyleri, aracın akustik ve titreşim karakteristikleri incelenmiş, hazırlanan basitleştirilmiş araç modeliyle analitik olarak da gürültü düzeylerinin tespiti gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, nümerik analizler önemli bir yer tutmaktadır. Bilgisayar yazılımları kullanılarak gerçekleştirilen bu analizler, yapısal ve akustik analizleri kapsamaktadır. Bilgisayarla yapılan bu analizler sayesinde, bu çalışmaların maliyetleri önemli ölçüde azalmaktadır. Bu sayede hem prototip hazırlama çalışmaları azalmaktadır, hem de zamandan önemli kazançlar elde edilmektedir.
With increasing competition, more investment is made to improve vehicle comfort. A vehicle’s comfort is closely related to the noise levels inside the vehicle. Nowadays, acoustic emission and noise levels are great importance when evaluating vehicle quality. Therefore, improvement works to reduce noise levels inside the vehicle are increasing every day. Legal regulations form the other reason of the concern. Relevant standards in vehicle interior noise levels force the manufacturers to work towards improving the noise levels. Regard to this, studies to improve and reduce noise levels are classified into two groups as interior and exterior noise levels of the vehicle. In this study, for the reduction of vehicle noise levels, primarily noise levels are required to review. Through both numerical and experimental analysis the noise levels in the vehicle are compared, vehicle’s acoustic and vibration characteristics are examined, in addition to these a simplified vehicle model is prepared to examine the interior noise levels analytically. Numerical studies keep an important role in the studies. This is accomplished by using computer analysis, which include the structural and acoustic analysis. By the way, the preparation work of the prototype is reduced as well as significant gains in time are obtained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/8445
Appears in Collections:Makine Dinamiği, Titreşimi ve Akustiği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11910.pdf10.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.