Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8441
Title: Hareketli Yüklere Maruz Köprülü Kren Kirişlerinin Dinamik Analizi
Other Titles: Dynamic Analysis Of Overhead Crane Beams Subjected To Moving Loads
Authors: Gerdemeli, İsmail
Bulut, Cihan Oytun
403867
Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği
Machine Dynamics, Vibration and Aquistics
Keywords: Köprülü Kren
Kiriş
Dinamik Analiz
Overhead Crane
Beam
Dynamic Analysis
Issue Date: 27-Jun-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında, üzerinde hareketli yükler bulunan köprülü kren kirişlerinin dinamik davranışı incelenmiştir. Bu amaçla bir Berneuolli-Euler ince kirişi ele alınmıştır. Bilgisayar analizi SAP2000 programında gerçekleştirilmiştir. Dinamik analizlerde Newmark doğrudan zaman integrasyonu metodu ve oransal sönümleme tercih edilmiştir. Yükün hareket hızının ve kiriş kütlesine olan oranının farklı değerleri için kirişin dinamik davranışı diyagramlarla verilmiştir. Ağır şartlarda hızlı çalışacak krenlerin hizmet ömrünün belirlenmesi için tasarım aşamasında kren kiriş sisteminin dinamik davranışının hassas olarak belirlenmesi zorunludur. Kaldırılacak yükün miktarı ve arabanın hızı, taşıyıcı kiriş sisteminin dinamik özellikleri dikkate alınarak yapılacak hesapların daha doğru olacağı gösterilmiştir. Bu çalışmanın en sonunda ise analitik yöntemle elde edilen sonuçlarla SAP2000 ‘de yapılan analiz sonuçları karşılaştırılmış, sonuçların doğruluğu araştırılmıştır.
In this thesis study, dynamic behaviour of overhead crane beams has been investigated. For this purpose, a Bernoulli-Euler thin beam has been studied. Computerized analyses have been carried out in SAP2000. In dynamic analysis Newmark direct time integration method and proportional damping have been preferred. Dynamic response of the beam has been given depending on the mass ratio of the load to the mass of the beam and the velocity of the load. It is mandatory to determine dynamic behaviour of beam system of overhead cranes desired to use at heavy condition. It brings out results that are more accurate to take into account the mass and velocity of the moving load and properties of carrying system in dynamic analysis. In last chapter, the results obtained both analytically and by SAP 2000 have been compared and the accuracy of the results has been investigated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/8441
Appears in Collections:Makine Dinamiği, Titreşimi ve Akustiği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11660.pdf3.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.