Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8440
Title: Bilyalı Anahtar Şifreleme Makinası Konstrüksiyonu
Other Titles: Key Bitting Machine Design
Authors: Temiz, Vedat
Gök, Umut Murat
Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği
Machine Dynamics, Vibration and Aquistics
Keywords: makine
tasarım
otomasyon
machine
design
automation
Issue Date: 8-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Şifreleme prosesi kilidin ana komponentlerinden biri olan anahtarın imalatındaki en önemli adımların başında gelmektedir. Anahtar ile kilit arasındaki kodlamanın gerçekleştirildiği şifreleme işleminin yapıldığı makinanın güvenilirliği ve imalat kalitesi kilit güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır. Ülkemizde şifreleme için kullanılan mevcut sistemler güvenilirlik, imalat kalitesi, fonksiyonellik ve imalat hızı bakımından ihtiyaçlara cevap vermekten uzaktır. Bu amaçla yurtdışında bulunan ve maliyeti çok yüksek olan sistemlerin performans kriterlerinde özgün ve yenilikçi düşük maliyetli bir sistemin tasarlanması ve üretilmesi için yola çıkılmıştır. Tasarım aşamasına sistemin gereklilikleri belirlenerek başlanmıştır. Aynı anda birden fazla anahtarın şifrelenebileceği, hareket parametrelerinin programlanabileceği, imalatın bilgilerinin depolanabileceği hızlı ve güvenilir bir sistem ihtiyaçları ön plana çıkmıştır. Buna göre sistemin kavramsal ve elektromekanik tasarımı iki ve üç boyutlu CAD olanakları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Detayları tasarımı tamamlanan mekanik komponentler büyük ölçüde CAM yöntemleri ile üretilerek mekanik montaj ve entegrasyon aşamalarına geçilmiştir. Mekanik sistemin oluşturulmasına eş zamanlı olarak elektronik sistemin tasarımı ve montajı gerçekleştirilmiştir. Tasarım ve montaj aşamalarının tamamlanmasının ardından deneme çalışmalarına başlanmıştır. Bu aşamada gözlemlenen mekanik komponentlerdeki imalat hataları giderilerek sistem gözden geçirilmiştir. Yazılım parametrelerinin tanımlanmasının ve sistemin hareketlerinin kontrol edilmesinin ardından gerçek örnekler ile denemeler yapılmıştır. Deneme sonuçlarına göre yapılan ölçüsel kontrolleri ve üretilen anahtarların kilit ile uyumları başarı ile gerçekleşmiştir. Tamamen özgün bir tasarım olan şifreleme makinası projesi yola çıkılan tasarım hedeflerinin üzerinde bir başarı ile tamamlanmıştır. Sistemin başarısı benzer yenilikçi ve katma değer yaratan teknik yapıtların ortaya çıkabilmesi için iyi bir örnek oluşturmuştur.
Key bitting process is the leading step of the production of the main component of the lock. Key bitting machine’s reliability and manufacturing quality is critical for the safety of the lock system due coding function of the key and lock. Furthermore machine’s production rate play a significant role in reduction of the cost and raise the competitive capacity. Current bitting machines in our country does not satisfy the need in respect to reliabity, production quality, functionality and production rate. In accordance with this purpose project is started to design a new cost efficient machine on equivalent performans criterias with international designs. Design process is started with determining system requirements. Multiunit head design, programmable motion parameters, storable production data, high production rate and reliabity come into prominence. According to the reqirements machine’s electromechanical desing was in progress wit using 2D and 3D CAD systems. Following the completing detailed drafting mechanical components are producted usind widely CAM process and assembly procedure is finished. Electronic system is designed and assembled contemporaneously with the mechanical system. After completing design, production and integration steps testing operations is started. At this stage manufacturing defects in mechanical components are located and system is revised. With defining software parameters and controlling system’s motion real tests is started. Test phase is realised with correct code dimensions and succesful key-lock adaptation. The individual design project “Key Bitting Machine” is competed with success of design criteria. Project’s achievement will be a model of uniqie and value-added design.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/8440
Appears in Collections:Makine Dinamiği, Titreşimi ve Akustiği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11488.pdf6.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.