Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8430
Title: Makinaların Titreşim Ve Gürültü Haritalarının Belirlenmesi, Modellenmesi Ve Analizi
Other Titles: Modelling And Analysis Of Machineries By Identifying Their Vibration And Noise Maps
Authors: Şanlıtürk, Kenan Yüce
Şahin, Resul
Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği
Machine Dynamics, Vibration and Aquistics
Keywords: Buzdolabı
Gürültü Haritası
Titreşim Haritası
Evaporatör Fanı
Titreşim Modeli
Akustik Model
Çalışma Şartlarında Titreşim Şekli
Refrigerator
Noise Map
Vibration Map
Evaporator Fan
Vibration Model
Acoustic Model
Operational Deflection Shape
Issue Date: 12-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı makinaların gürültü ve titreşim haritalarının belirlenerek, deneysel modelleri temsil edebilecek sayısal modeller kurulmasıdır. Bu çalışmada gürültü kaynağı olarak sadece evaporatör fanının kullanıldığı bir kırağısız buzdolabında gürültü ve titreşim haritaları çıkarılarak, titreşimin ve gürültünün yoğun olduğu bölgeler tespit edilmiştir. Buzdolabında kullanılan malzemelere ait malzeme özellikleri ve sönüm değerlerinin tespit edilmesi amacıyla basit yapılar kullanılmış, kullanılan malzemelere ait elastisite modülü, poison oranı, yoğunluk ve sönüm değerleri tespit edilmiştir. Çalışmanın titreşim ve akustik modellerinin kurulması kısmında ise, sayısal ortamda oluşturulan modeller yapılan deneysel ölçümlerle sınanarak, buzdolabının titreşim ve akustik davranışlarını en iyi temsil edebilecek sayısal modeller kurulmuştur. Çalışma boyunca izlenilen yöntemlerle, buzdolabı gövdesine konumlandırılan evaporatör fan motoru bağlantısından kaynaklanan gürültünün ve evaporatör fanının birinci kanat geçiş frekansının bulunduğu frekans aralığı başarılı bir şekilde modellenmiştir. Buzdolabının titreşim ve akustik modelinin kurulmasıyla, yapı üzerinde yapılacak değişiklikler öncelikle sayısal ortamda uygulanarak gerekli prototip sayısı ve ihtiyacı da azaltılabilecektir.
The aim of this study is to identify vibration and noise maps for machinaries, and to build their numerical models supported by experimental studies. This study presents determination of noisy areas by using noise and vibration maps for no-frost refrigerator. During experimental measurements, only evaporator fan was used as anoise source. Basic application samples are modelled for determining material properties and damping values. Material properties, which are young modulus, poission ratio, density and damping values are measured from experimental study. In the section of obtaining vibration and acoustic models, numerical models are verified by experimental measurements accurately. Within the following methods during this study, the frequency band comprises the frequency range of the fan motor connection noise, which are located on the refrigerator body, and the blade passing frequency are modelled successfully. Prototype number and necessity are decreased by applying structural modifications primarily on numerical model.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8430
Appears in Collections:Makine Dinamiği, Titreşimi ve Akustiği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9343.pdf5.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.