Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8428
Title: Ev Tipi Davlumbazların Titreşim Ve Gürültüsünün İncelenmesi
Other Titles: Vibration And Noise Investigation Of Residential Kitchen Hoods
Authors: Erol, Haluk
Öztürk, Sinem
Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği
Machine Dynamics, Vibration and Aquistics
Keywords: Davlumbaz
Yapısal gürültü
Titreşimler.
Kitchen hood
Structural Noise
Vibrations.
Issue Date: 18-Jul-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Her geçen gün gelişen teknoloji yaşamı kolaylaştırırken, birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Önemli bir yaşam alanı olan evlerde de, kullanılan makinaların ürettiği gürültü, teknolojik gelişmelerin yarattığı bu sorunlardan biridir. Artan yaşam standartlarıyla birlikte artık insanlar makinaların işlevlerini yerine getirirken diğer yaşam alanlarına zarar vermemesini istemekte, yani gürültüsüz çalışan makinaları tercih etmektedirler. Bu yüzden bir ürünün ses gücü ve titreşim düzeyleri, ürün kalitesini belirleyen özelliklerden birisi haline gelmiştir. Dolayısıyla titreşimlerinden dolayı gürültü oluşturan makinaların işletim şartlarındaki titreşim seviyelerinin bilinmesi önemlidir. Mutfaklarda kullanılan davlumbazlar, titreşim ve gürültünün en önemli kaynaklarından birisidir. Bu bakımdan, daha sessiz cihazların geliştirilebilmesi için davlumbazların titreşim ve gürültü özelliklerinin iyi anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Günümüzde daha sessiz cihazlar geliştirebilmek için birçok teorik çalışma yapılmaktadır. Teorik çalışmalar sonucu oluşturulan modeller ile de yapıya ait parametrelerin titreşim ve gürültüye etkilerinin ne yönde olduğu belirlenmektedir. Bu çalışmada, davlumbazın titreşim ve gürültüsü hem teorik olarak, hem de çalışma boyunca yapılan deneysel çalışmalarla belirlenmeye çalışılmıştır. Deneysel çalışmalar davlumbazın mevcut durumunu tespit etmek, teorik çalışmalara veri oluşturmak ve teorik modelin doğrulanması için gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda davlumbazın titreşim davranışı ve oluşturacağı gürültü konusunda bilgi verecek bir teorik model oluşturulmuştur ve yapılan bu teorik çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında yapılabilecek parametrik çalışmalardan hangi parametrelerin, davlumbazın titreşim ve gürültüsünü ne şekilde etkileyeceği öngörülmüştür.
While recent developments in technology are constantly making lives easier, some problems occur. Noise generated by machines used in houses is one of the problems that are caused by technological developments. People want machines not to bother themselves while working, that is, they want noiseless machines. Therefore, a product’s sound power and vibration levels are two of the properties which show the product quality. So, it is important to know the vibration levels of machines that generate noise at operating conditions. Residential kitchen hoods are the most important source of vibration and noise. In this regard, it is necessary to understand vibration and noise properties of residential kitchen hoods in order to make equipments noiseless. Nowadays, theoretical studies are carried out in order to improve equipments as noise levels. With model built as a result of these theoretical studies, affects of structure’s parameters are determined. In this thesis, vibration and noise of residential kitchen hood were determined by theoretical studies and experimentally. During the study, experimental studies were carried out in order to determine the characteristics of the existing model, obtain data for theoretical studies and validate the numerical model. As a result of study, a theoretical model which gives information about structure’s vibration behavior and its noise is built and it is predicted which parameters affect the vibration and noise of the residential kitchen hood and how, by taking data obtained by theoretical studies into account.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/8428
Appears in Collections:Makine Dinamiği, Titreşimi ve Akustiği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8795.pdf4.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.