Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8408
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzgen, Serdartr_TR
dc.contributor.authorYeşilli, Gürcantr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2013-06-19tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-14T14:31:23Z-
dc.date.available2015-08-14T14:31:23Z-
dc.date.issued2013-09-13tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8408-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractBu çalışmada; çeşitli oranlardaki diatomit, üç farklı tane boyutunda perlit ve vermikülit hammaddeleri, kalsine kaolen hammaddesiyle birlikte kullanılarak, bağlayıcı olarak da çimento eklenerek üretilen dökülebilir izolasyon refrakteri numunelerinin bazı fiziksel özellikleri incelenmiştir. Üretilen numunelerin yoğunluk ve görünür porozite yüzdeleri tayin edilmiş, soğukta basma mukavemetleri ve ısıl iletim katsayıları ölçülmüş, porozimetre ve taramalı elektron mikroskobu analizleri gerçekleştirilmiştir. Alınan sonuçlar incelenerek dökülebilir izolasyon refrakterlerinin porozite – mukavemet – ısıl iletkenlik değerlerinin optimizasyonu hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, kaolen ve çimentodan ibaret referans karışım içerisine diatomit, perlit ve vermikülit katkı maddeleri ayrı ayrı olarak ve ağırlıkça %2,5 – 5 – 7,5 ve 10 oranlarında eklenerek döküm gerçekleştirilmiş ve numuneler üretilmiştir. Yapılan ölçüm ve analizler sonucunda; ağırlıkça %7,5 ve %10 diatomit ve perlit katkılı numunelerin bisküvi pişirme fırınlarında kullanılabilir nitelikte oldukları öngörülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, insulation castable refractories that have diatomite, expanded perlite and expanded vermiculite as insulating addition agents are produced. Products’ physical properties’ variation according to the addition agents’ ratios in the mixtures is investigated and porosity, thermal conductivity and strength optimization is carried out. Produced insulation castable refractories’ physical properties are investigated through density/porosity calculation, cold crushing strength test, thermal conductivity coefficient at 400°C, porosimetry analysis, and scanning electron microscopy. Samples are prepared with 2.5 – 5 – 7.5 and 10% wt. diatomite, perlite (in three different grain sizes) and vermiculite contents separately. 15% wt. of cement is used as binder for each mixture and the remaining percentage of the mixtures was calcined kaolinite. After tests and analysis were carried out, results show that the samples with 7.5 and 10% wt. content of diatomite and perlite have good insulation properties such as high apparent porosity and low thermal conductivity coefficients. However, these samples’ cold crushing strengths were quite low, especially the one that includes 10% wt. of fine grained perlite.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectDökülebilir İzolasyon Refrakteritr_TR
dc.subjectİzolasyontr_TR
dc.subjectYalıtımtr_TR
dc.subjectIsıl İletkenliktr_TR
dc.subjectDiatomittr_TR
dc.subjectPerlittr_TR
dc.subjectVermikülittr_TR
dc.subjectInsulation Castable Refractoriesen_US
dc.subjectInsulationen_US
dc.subjectThermal Conductivityen_US
dc.subjectDiatomiteen_US
dc.subjectPerliteen_US
dc.subjectVermiculiteen_US
dc.titleDökülebilir İzolasyon Refrakterlerinin Üretim Parametrelerinin Belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeOptimizing Production Parameters Of Insulation Castable Refractoriesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10003717tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.contributor.departmentCeramicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Seramik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.