Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8394
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖnal, Güventr_TR
dc.contributor.authorEşgün, Sümeyratr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-12T14:01:02Z-
dc.date.available2015-08-12T14:01:02Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8394-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractYüksek bakır içerikli konsantre elde etmek amacı ile, toplayıcı cinsi, miktarı ve öğütme boyutunun zenginleştirmeye olan etkisi bu tez kapsamında araştırılmıştır. Flotasyon deneylerinde reaktif olarak pirit devresinde, KAX (Potasyum Amil Ksantat) ve çamyağı kalkopirit devresinde, KEX (Potasyum Etil Ksantat), AEROPHINE 3418 A (Sodyumizobutildithiofosfin), AEROFLOAT 211 (Sodyumizopropildithiofosfat), MIBC (Metil izobütil karbinol) kullanılmıştır. Sonuç olarak, toplayıcı cinsi, miktarı ve öğütme boyutunun zenginleştirmeye olan etkisinde, tezin amacına en uygun toplayıcının dithiofosfin kökenli AERO 3418 A, miktarının 92 gr/t ve öğütme boyutunun 43 µm olduğu tespit edilmiştir. Optimum koşullarda 3 kademe temizleme işlemi sonucunda, cevherin %8.7 oranında 28.94 Cu içerikli bir konsantre % 80.4 Cu kazanma verimi ile elde edilmekte ve konsantre %2.73 Zn içermektedir; %20.1 oranında bir artık ise 0.11 Cu içeriği ve %0.7 Cu kaybı ile uzaklaştırılabilmekte ve % 59.5 oranında pirit konsantresi ise %0.21 Cu içermektedir. Pirit devresinde bakır kaybı, %4.0 ve S içeriği % 43.6’dır.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, effect of collector type, collector amount and particle size on flotation experiments are investigated for obtain high content of copper concentrate. In flotation experiments, KAX (Potasium Amil Xanthate) and pine oil are used in pyrite flotation, KEX (Potasium Ethyl Xanthate), AEROPHINE 3418 A (Sodiumisobutyl dithiophosphinate), AEROFLOAT 211 (Sodiumisopropil dithiophosphate), MIBC (Metil isobutyl carbinol) are used in copper flotation. As a result of flotation experiments, optimum conditions are carried out at collector type of dithiophosphinate AERO 3418 A, amount of 92 gr/t and particle size 43 µm. After three stage cleaning, a concentrate was obtained with a 8.7% by weight assaying of 29.45 %Cu was obtained with a Cu recovery of 80.7, a tailing product was obtained with a 20.1% by weight assaying of 0.11 % and copper loss of 0.7 %. A pyrite concentrate, containing 0.21 % Cu with a weight percentage of 59.5. Copper loss in pyrite is 3.9 % and content of S is %43.6.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBakırtr_TR
dc.subjectFlotasyontr_TR
dc.subjectToplayıcı Cinsitr_TR
dc.subjectToplayıcı Miktarıtr_TR
dc.subjectCopperen_US
dc.subjectFlotationen_US
dc.subjectCollector Typeen_US
dc.subjectCollector Amounten_US
dc.titleSiirt-madenköy Cevherinin Flotasyon Yöntemi İle Zenginleştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeConcentration Of The Siirt-madenköy Ores With Flotation Methoden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentCevher ve Kömür Hazırlamatr_TR
dc.contributor.departmentMineral and Coal Processingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4184.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.