Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8393
Title: Bursa Orhaneli Nikel Yataklarının Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması
Other Titles: Research On Enrichment Possibilities Of Bursa Orhaneli Nickel Ores
Authors: Yüce, A. Ekrem
Onur, Barış
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: Nikel zenginleştirme
Bursa Orhaneli
Nikel
Kobalt çözündürme
Nickel concantration
Bursa Orhaneli
Nickel
Cobalt dissolution
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Bursa Orhaneli nikel yataklarından temsili olarak alınmış numune üzerinde zenginleştirme çalışmaları yapılmıştır. Özgül ağırlık farkına dayalı zenginleştirme yöntemleri, manyetik ayırma ve flotasyon deneyleri uygulanmış ve nikel zenginleşmesinin olmadığı görülmüştür. Fiziksel ve fizikokimyasal yöntemlerin sonuç vermemesi üzerine kimyasal zenginleştirme ön deneyleri yapılmış ve alınan başarılı sonuçlar sonucunda farklı parametreler denenerek en uygun liç koşulları bulunmuştur. Optimum çözündürme koşullarında 86,9% Ni ve 81,3% Co çözünme verimleri elde edilmiştir.
Bursa-Orhaneli region nickel ore which is the second largest ore deposit in Turkey was studied in this thesis. Gravity concentration, magnetic separation and flotation methods were applied to the raw ore and seen that physical and physicochemical concentration processes were not suitable for concentration of this ore. Preminary test results of chemicel concentration showed better results than other methods. At the end of the systematic leaching experiments optimum leaching ceonditions were found. According to the optimum leaching conditions; 86,9% Ni and 81,3% Co dissolution recoveries were obtained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/8393
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3307.pdf881.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.