Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8388
Title: Sivas Talk Atıklarının Değerlendirilmesi Ve Endüstriye Hazır Hale Getirilmesi
Other Titles: Evaluation Of The Sivas Talc Waste And Preparing For Industry
Authors: Bulut, Gülay
Kutlu, Sena Zeynep
10001584
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: Talk
atık
flotasyon
talc
waste
flotation
Issue Date: 4-Jun-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Talk kullanım amacına göre, yumuşaklık, yağ emme, nem, özgül ağırlık, termal ve elektriksel iletkenlik ve kimyasal yapısına göre çok önemli bir mineraldir. Dünya üzerinde çeşitli talk boyut ve özelliklerinde üretim yapılan çok sayıda ocak bulunmaktadır. Her talk ocağı kendine özgü maden ve jeoloji bilgilerini içerir. Talk kullanım alanları, renk, saflık ve diğer yapısal özelliklerine göre değişebilir. Bu nedenle beyaz, gri, pembe, mavi, mor, yeşil ve hatta siyah talk oluşabilir. Talk birçok endüstride kullanılır; hayvan yemi, otomobil, kablolar, şekerler, seramik, sakız, kozmetik-pudra, gübre, fırın teknolojisi, boya, kağıt, ilaç, alçı, plastik, matbaa mürekkebi, cam yapıştırma, refrakter, çatı kaplama malzemeleri, lastik tekerlekler bu sanayi dallarından bazılarıdır. Yıllar boyunca, düzensiz yapılan üretimler sorunlara neden olmaktadır. Her türlü atık çeşidi çevreye zarar vermektedir ve daha da büyüyen sorunlar ile insan hayatı ve doğasını olumsuz etkileyecektir. Talk atıkların değerlendirilmesi için birçok yöntem vardır. Bu çalışmada, Sivas-Gürlevik bölgesinin talk atıkların değerlendirilmesi ve sanayiye hazır hale getirilebilmesi için deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, öncelikle talk atıklarının özellikleri tespit edilmiş ve flotasyon ile talk atıklarının mümkün olduğu ölçüde zenginleştirilmesi incelenmiştir. Flotasyonda; yüzey aktif maddelerin türü ve miktarı gibi parametreler test edilmiştir. Sonuçlar analiz edilerek flotasyon sonucu çıkan talk konsantrelerinin içerik ve verimleri değerlendirilmiştir. Bu aşamadan sonra, deney sonuçlarına göre en uygun koşullar belirlenmiştir. Ayrıca, bir başka flotasyon yöntemi olarak talk atıklarının zenginleştirilmesine yönelik ters flotasyon çalışmaları da gerçekleştirilmiştir ve elde edilen talk konsantrelerinin içerik ve verimleri değerlendirilmiştir. Bu çalışma kapsamında demir mineralinin talktan ayrılmasına yönelik yüksek alan şiddetli manyetik ayırma işlemi de uygulanmış ve elde edilen sonuçlar flotasyon neticesinde elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Son aşama olarak, talk atıklarının zenginleştirilmesine yönelik asit liçi deneyleri gerçekleştirilmiştir. Tüm bu deneyler sonucunda elde edilen en iyi talk konsantresi ile boya deneyleri gerçekleştirilmiş ve çıkan sonuçlar irdelenmiştir.
Talc, according to its using purpose, softness, fat absorption, moisture content, dew point, specific gravity, thermal and electrical conductivity, and chemical structure is a very important mineral. Quarries in the world are engaged in the production of a wide variety of sizes of talc. Each contains talc mine of its own, and geological information. Uses of talc can vary according to the color, purity and other structural features. For this reason, white, gray, pink, blue, violet, green and even black talc can occur. Talc is used in many industries; animal feed, automobiles, cables, candies, ceramic tiles, cosmetics, fertilizers, furnace technology, paint,paper, pharmaceuticals, plaster, plastic, printing ink, glass paste, refractory, roofing materials, sanitary, such as rubber wheels and body powder. Over the years, the irregular production causes too many problems. Each kind of type of waste is damaging the environment and the growing problems affect human life and nature negatively. There are many methods for the evaluation of talc waste. In this study, evaluation of the Sivas-Gürlevik talc waste will be tested to get ready for the industry. In this research, primarily on the basis of laboratory evaluation of talc waste, is investigated the extent possible enrichment of talc waste by flotation. By flotation method; parameters such as type and amount of surface active substance are tested. By analyzing the results the content and removal efficiency of talc concentrations is evaluated. After this step, according to the results optimal conditions are determined. Furthermore, as another talc flotation method for enriching of the talc waste the reverse flotation was tested and the resulting talc concentrates content and yields are evaluated. In this study, for the separation of iron mineral from talc is the high intensity magnetic separation process appliead and the results obtained were compared with the results obtained from the flotation. In the last stage, to enriching talk waste acid leaching tests are implemented. With the best result of talc concentrate from all obtained results is paint experiments conducted and the results are interpreted.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/8388
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13506.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.