Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8378
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüney, Alitr_TR
dc.contributor.authorKeser, Barış Yakuptr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-03-02tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-12T14:00:58Z-
dc.date.available2015-08-12T14:00:58Z-
dc.date.issued2010-03-03tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8378-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractThe fine sized fraction (-106 µ) in the glass sand flits in glass furnaces due to the high temperature and dynamic condition within, and cause intense deformation (thermal load) by penetrating the voids of furnace refractory and regeneration strings used to recycle heat. In the thesis study titled “Research of the usage of fine-sized silica sand of high quality glass production”, it is aimed to reduce the amount of fine size fraction by agglomeration of washed Kiraztepe sand from Camiş Madencilik Yalıköy sand preparation plant and hence to avert an industrial problem. In the experiments conducted with sodium silicate, the fine size material was reduced in satisfactory amounts and also the effect of size enlargement was investigated during glass production schedule (melting and bubble removing). It was determined that, in case of reducing the amount of +1mm material that formed due to undesired agglomeration, it will be possible to solve this industrial problem with the use of sodium silicate by size enlargement (agglomeration).tr_TR
dc.description.abstractCam kumu içerisindeki ince tane boyutlu malzeme (-106µ) cam fırınlarında, fırın içindeki yüksek sıcaklık ve dinamik ortam nedeni ile uçuşmakta ve fırın refrakter yapısının, ısı geri kazanımı için kullanılan rejeneratör dizgisinin boşluklarına nüfus ederek burada yarattıkları termal yük nedeni ile şiddetli deformasyona neden olmaktadırlar. Kaliteli cam üretiminde küçük tane boyutlu silis kumu kullanımının araştırılması isimli tez çalışması kapsamında, çeşitli bağlayıcılar kullanılarak, Camiş Madencilik Yalıköy Kum Hazırlama Tesisi’nde üretilen Yıkanmış Kiraztepe Kumu içerisindeki ince tane boyutlu malzeme miktarının boyut büyütme (aglomerasyon) işlemi ile azaltılması, bu sayede endüstriyel bir sorunun bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Bağlayıcı olarak sodyum silikatın kullanıldığı deneylerde ince tane boyutlu malzeme miktarında muazzam bir iyileşme elde edilmiş ve devamında da bu durumun cam üretimi sırasında ergime süresi, kabarcık oluşumu açısından nasıl bir etkisi olduğu araştırılmıştır. İstenmeyen birleşmelerden kaynaklanan +1mm malzeme miktarının azaltılması durumunda sodyum silikat ile yapılan boyut büyütme (aglomerasyon) işleminin cam üretimindeki ince tane boyutlu malzemeden kaynaklanan problemlerin çözümü için kullanılabileceği tespit edilmiştir.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSilis Kumutr_TR
dc.subjectAglomerasyontr_TR
dc.subjectSodyum Silikattr_TR
dc.subjectSilica Sanden_US
dc.subjectAgglomerationen_US
dc.subjectSodium Silicateen_US
dc.titleKaliteli Cam Üretiminde Küçük Boyutlu Silis Kumu Kullanımının Araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeResearch Of The Usage Of Fine-sized Silica Sand For High Quality Glass Productionen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentCevher ve Kömür Hazırlamatr_TR
dc.contributor.departmentMineral and Coal Processingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10296.pdf4.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.