Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8378
Title: Kaliteli Cam Üretiminde Küçük Boyutlu Silis Kumu Kullanımının Araştırılması
Other Titles: Research Of The Usage Of Fine-sized Silica Sand For High Quality Glass Production
Authors: Güney, Ali
Keser, Barış Yakup
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: Silis Kumu
Aglomerasyon
Sodyum Silikat
Silica Sand
Agglomeration
Sodium Silicate
Issue Date: 3-Mar-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: The fine sized fraction (-106 µ) in the glass sand flits in glass furnaces due to the high temperature and dynamic condition within, and cause intense deformation (thermal load) by penetrating the voids of furnace refractory and regeneration strings used to recycle heat. In the thesis study titled “Research of the usage of fine-sized silica sand of high quality glass production”, it is aimed to reduce the amount of fine size fraction by agglomeration of washed Kiraztepe sand from Camiş Madencilik Yalıköy sand preparation plant and hence to avert an industrial problem. In the experiments conducted with sodium silicate, the fine size material was reduced in satisfactory amounts and also the effect of size enlargement was investigated during glass production schedule (melting and bubble removing). It was determined that, in case of reducing the amount of +1mm material that formed due to undesired agglomeration, it will be possible to solve this industrial problem with the use of sodium silicate by size enlargement (agglomeration).
Cam kumu içerisindeki ince tane boyutlu malzeme (-106µ) cam fırınlarında, fırın içindeki yüksek sıcaklık ve dinamik ortam nedeni ile uçuşmakta ve fırın refrakter yapısının, ısı geri kazanımı için kullanılan rejeneratör dizgisinin boşluklarına nüfus ederek burada yarattıkları termal yük nedeni ile şiddetli deformasyona neden olmaktadırlar. Kaliteli cam üretiminde küçük tane boyutlu silis kumu kullanımının araştırılması isimli tez çalışması kapsamında, çeşitli bağlayıcılar kullanılarak, Camiş Madencilik Yalıköy Kum Hazırlama Tesisi’nde üretilen Yıkanmış Kiraztepe Kumu içerisindeki ince tane boyutlu malzeme miktarının boyut büyütme (aglomerasyon) işlemi ile azaltılması, bu sayede endüstriyel bir sorunun bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Bağlayıcı olarak sodyum silikatın kullanıldığı deneylerde ince tane boyutlu malzeme miktarında muazzam bir iyileşme elde edilmiş ve devamında da bu durumun cam üretimi sırasında ergime süresi, kabarcık oluşumu açısından nasıl bir etkisi olduğu araştırılmıştır. İstenmeyen birleşmelerden kaynaklanan +1mm malzeme miktarının azaltılması durumunda sodyum silikat ile yapılan boyut büyütme (aglomerasyon) işleminin cam üretimindeki ince tane boyutlu malzemeden kaynaklanan problemlerin çözümü için kullanılabileceği tespit edilmiştir.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/8378
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10296.pdf4.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.