Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8374
Title: Kırklareli Demirköy-sivriler Molibden Cevherinin Flotasyon İle Zenginleştirilmesi
Other Titles: The Enrichment Of Molybdenum Ore With Flotation In Demirkoy-sivriler Kirklareli
Authors: Gül, Alim
Even, Şükriye Beste
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: Flotasyon
Toplayıcı
Bastırıcı
Flotation
Collector
Depressant
Issue Date: 3-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez kapsamında, yapılacak deneylerde selektif flotasyon ile kalkopirit molibden ayrımı yapılmıştır. Çok kademeli temizleme uygulanmıştır. Molibden kazanımının artırılmasında tane serbestleşmesinin, kullanılan bastırıcı reaktiflerin, toplayıcı reaktiflerin ve köpürtücülerin etkisi incelenmiştir. Tane boyutunun etkisinin incelendiği deneylerde 40 dk’lık öğütme sonucunda d80 boyutu 60 mikron en uygun flotasyon boyutu olarak saptanmıştır. pH:12’de köpürtücü olarak çamyağı, bastırıcı reaktif olarak Na2S kullanılabileceği belirlenmiştir. Kollektör olarak hem gazyağının hemde Aero 3302’nin etkili olduğu görülmüştür. Cevher numunesine toplu-selektif flotasyonu ve selektif flotasyonu uygulanmıştır. Selektif sülfür flotasyonunda elde edilen molibden konsantresinde hem molibden kazanma verimi hem de hem de molibden içeriği açısından daha iyi değerler elde edilmiştir. Satılabilir bir molibden konsantresi üretmek amacıyla çok fazla miktarda cevher numunesi ile deney yapılarak çok kademeli temizleme işlemleri ile satılabilir konsantre elde edilebilir.
Within the context of this paper, selective flotation for chalcopyrite and molybdenite seperation, was done during experiments. Gradually cleaning was applied. For increasing the molybden extraction, the effects of frothers, collectors , depressants and particle relieve were examined. The grain size is determined as d80 60  for 40 minutes grinding. While pH:12 , it was determined that the optimum frother and depressant were pine oil and Na2S respectively. And it was observed that kerosene and Aero3302 were also available to be used as collector. Collective selective and selective flotation were applied for ore samples. The molybdenum concentration and molybdenum efficiency are obtained better than selective sulphur flotation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8374
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9683.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.