Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8372
Title: Çok sensörlü bir ayırıcının (MIDAS) floresans minerallere uygulanması
Other Titles: Sorting of fluorescent minerals by using a multi sensor sorter (MIDAS)
Authors: Arslan, Fatma
Ören, Evren
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: optik ayirici
elektronik ayirma
florit
seelit
Optical Sorting
Sorter
UV
Fluorescence
Fluorite
Scheelite
MIDAS
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalısma çesitli minerallerin yüzeysel (renk, floresans) özelliklerini kullanarak, otomatik ayırılma olanaklarını arastırmak için yapılmıstır. MIDAS aletinde kizil ötesi, metal detektörü, optik kamera, UV kamera ve 3D kamera olmak üzere bes adet sensör bulunmaktadır. Numunelerde 4 sensör denenmistir. Metal detektörü ve kızıl ötesinden her hangi bir sonuç alınamamıstır. 3D kameranın kullanılması için bir neden görülememistir. Seelit ile yapılan deneylerde konsantre ile atık arasında herhangi bir renk farkı bulunmadığı için optik aıyrıcı sonuç vermemistir. UV kamera ise floresans olan numuneleri ayırmada basarılı sonuçlar vermis ve konsantre ile atığı ayırmıstır. Florit ile yapılan deneylerde optik kamera konsantreyi tanımlamıs ve basarılı bir ayırma gerçeklestirmistir. UV kamera floresans ısığı altında florit ve yantasları arasında herhangi bir yansıma farkı sezmemis, bu yüzden basarılı bir ayırma sağlanamamıstır. Çalısma sonunda iki mineralinde otomatik ayırıcı ile ayrılması sağlanmıs ve endüstri açısından önemli bir adım atılmıstır.
The aim of this study is using new sorting methods for two different minerals, fluorite and scheelite. For fluorite and scheelite efficiency of each of these sorters were studied and when necessary, the combination of two or more sensors’ effect on the result of the sorting are investigated. The studies with scheelite samples didn’t get any success with optical sorting as the colors of the concentrate and the tailings were almost the same. The experiments with the fluorescence sorter were succeeded, the fractions were successfully sorted. Fluorite samples were easily sorted by the color sorter. The fluorescence exciting of both tailing and concentrate were almost the same so the UV sorter couldn’t distinguish the both fractions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8372
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7543.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.