Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8358
Title: Dekonstrüksiyon İçin Tasarım Tekniklerinin Türkiyede Uygulanabilirliği
Other Titles: Applicability Of Design For Deconstruction In Turkey
Authors: Taş, Elçin
Ayan, Ali Başar
10004839
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: inşaat atıkları yönetimi
dekonstrüksiyon
dekonstrüksiyon için tasarım
construction waste management
deconstruction
design for deconstruction
Issue Date: 13-Sep-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve yoğun atık ortaya çıkaran insan aktiviteleri sonucu ortaya çıkan çevresel sorunları ve etkilerini azaltmak hedefinde inşaat sektöründe ortaya çıkmış olan dekonstrüksiyon için tasarımın önemli bir yaklaşım olduğu ortaya koyulmaktadır. Bu hedef doğrultusunda öncelikle inşaat atıklarının yarattığı çevresel sorunlar ışığında, dünya ve Türkiye deki inşaat atıklarının durumu ortaya koyulmaktadır. Türkiye nin ortaya çıkan inşaat atıkları miktarı ve inşaat atıkları geri dönüşüm oranları konusunda gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kaldığı gözlenmiştir. Türkiye de ve dünyada dekonstrüksiyon için tasarım ile ilgili yasal düzenlemeler incelenerek, Türkiye de dekonstrüksiyon için tasarımın uygulanabilirliği ile ilgili mevcut sorunlar tespit edilip, bu mevcut sorunlara Türkiye de çözüm getirecek bir anlayışla dekonstrüksiyon için tasarımın uygulanabileceği süreç adımları tanımlanmaktadır.
This study shows that design for deconstruction is an important approach to decrease the environmental problems which are caused by wastes and consuming of natural sources unrestrainedly. In line with this objective, firstly there are information about the construction wastes which cause environmental problems. After that there are figures about amount of construction wastes and recycling rates of construction wastes in Turkey and the other countries. This figures show that Turkey fall behind the developed countries about amount of construction wastes and recycling rates of construction wastes. Legal regulations about design for deconstruction in Turkey and other countries are researched and the problems in front of implementation of design for deconstruction in Turkey are determined. Design for deconstruction process which can solve the problems in front of implementation of design for deconstruction is defined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/8358
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13692.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.