Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8348
Title: Uluslararası İnşaat Projelerinde Dış Finansman Temin Eden Kurulışların İhale Süreçleri
Other Titles: The Tendering Procedures Of Multilateral Banks And Organizations Who Finance International Construction Projects
Authors: Yaman, Hakan
Kırant, Hande Özçin
406043
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: Uluslararası inşaat projeleri
Proje finansmanı
İnşaat proje döngüsü
İhale prosedürleri
Dünya Bankası
Avrupa Birliği
Japon Uluslararası İşbirliği Bankası
KİK
FIDIC
Uluslararası kredili ihale
Uluslararası rekabetçi ihale
International construction projects
Project financing
Project Cycle
Tender procedures
The World Bank
The European Union
Japan Bank for International Cooperation
KİK
FIDIC
International tender for foreign-financed projects
International competitive bidding
Issue Date: 8-Jul-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tez çalışmasında inşaat projeleri finansmanı konusu, başta FIDIC Pembe Kitap’ta isimleri geçen finansman kurumlar tanıtılmakta ve finansman sağlayan kurumların finanse ettikleri inşaat projelerinde öngördükleri uluslararası ihale prosedürleri incelenerek, aralarındaki fark ve benzerlikleri ortaya konulmaktadır. , Dünya Bankası ve Avrupa Birliği inşaat projesi döngüleri ve inşaat ihale prosedürleri, ihale kılavuzları ve standart ihale belgelerine dayanılarak incelenmiş, Türkiye’de dış finansmanlı uluslararası inşaat projelerinin ihalesinde hangi mevzuatın uygulandığı, Kamu İhale Kurumu açısından bu tür ihalelerin nasıl ele alındığı incelenmiştir. Bu bölümde aynı zamanda, incelenen uluslararası inşaat ihale prosedürlerine bir örnek vermek amacıyla Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) tarafından bir bölümü finanse edilen ve JBIC ihale kılavuzuna göre ihale edilen örnek bir Uluslararası Havaalanı Geliştirme Projesi ihale süreci anlatılmıştır. İncelenen finansman kurumların ihale prosedürleri hem kendi aralarında hem de KİK açık ihale usulü ile karşılaştırılmış, aradaki fark ve benzerlikler ortaya konulmuştur. Yapılan karşılaştırma i baz alınarak KİK açık ihale mevzuatında hangi değişikliklere gidilebileceği ve Türkiye’de uluslararası kredili ihale mevzuatı oluşturulabileceği sonucuna varılmıştır.
In the thesis study financing of the construction projects and financial organizations are introduced especially the organizations in FIDIC MDB Harmonized Book and the tendering procedures of those organizations are examined , their similarities and differences are explained. The project cycles and tendering procedures of the World Bank and EU based their procurement manuals and standard bidding documents are handled and which tendering procedure is applied in foreign-funded projects tendering in Turkey and how it is handled in KİK are examined. Also an international airport development project’s tendering procedure which is half -financed by JBIC and tendered according to JBIC tendering procedures is examined in order to set an example of foreign funded construction projects tendering procedure. The Project cycles and tendering procedures of those financing organizations and KİK are compared and the similarities and differences between of them are explained. Also based on the comparison it is indicated that in KİK legislation what changes should be made and an international tender process should be created for foreign-financed construction projects in Turkey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/8348
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11868.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.