Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8340
Title: Mimari Proje Üretim Süreci Belge Ve İçerik Yönetiminde Enformasyon Teknolojileri Kullanımı
Other Titles: Application Of Information Technology To Document And Content Management Of The Construction Project Delivery Process
Authors: Yaman, Hakan
Erdem, Gülşah Sürel
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: Elektronik belge yönetimi
Belge ve içerik yönetimi
Enformasyon teknolojileri
mimarlık büroları
bütünleştirme.
Elektronic document management
Document and content management
Information technologies
Architecture firms
collaboration.
Issue Date: 13-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada tarafsız bir şekilde enformasyon teknolojilerinin özellikleri farklı açılardan incelenmiş, mimari bürolar için gerekli olan ve katkı sağlayan teknoloji ürünleri tanıtılmış, enformasyon akışının özellikleri belirlenmiş, belge ve içerik yönetiminde enformasyon teknolojilerinin yeri ve enformasyon teknolojilerinden beklentilerin ortaya konulması yönünde bir alan araştırması ile de desteklenmiştir. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda mimari proje üreten bürolarda enformasyon teknolojileri kullanımının en önemli amaçlarından birinin proje üretim aşamalarında var olan işlemlerin, belge ve içerik yönetimini hızlandıran ve kolaylaştıran enformasyon teknolojileri ile verimliliğinin arttırılmasıdır.
In This Study, characteristics of information technologies are inspected from different perspectives, technology products which are neccessary and contributive for architecture firms are introduced, characteristics of information flow are stated, and these are supported by a field study approaching to define the significance of information technologies for document and content management and the prospects from information technologies. The comparison of the results with the examples given in the literature exposed that one of the major goals of using information technologies in architecture firms is to improve the efficiency by accelerating and simplifying the document and content management of the project delivery process.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/8340
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10872.pdf5.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.