Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8333
Title: Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projelerinde Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi
Other Titles: The Analysis Of The Bidding Procedures At The Construction Projects Which Are Financed By The World Bank
Authors: Taş, Elçin
Kutlu, Derya
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: Dünya Bankası
İhale Prosedürü
İnşaat Projelerinin Finansmanı
The World Bank
Bidding Procedures
Financing of the Construction Projects
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, inşaat projelerinin finansmanı, finansman temini için uygulanan prosedürler ve dünyada yer alan önemli finans kuruluşları hakkında bilgi verilmiş; inşaat firmalarının ihalelerde rekabet edebilir teklif fiyatını belirlemek kadar ihale prosedürlerine uygun teklif dosyası hazırlamaları gerektiğinin önemi vurgulanarak; bu konular bugün dünyada en önemli finans kuruluşu olarak gösterilen Dünya Bankası incelenerek ele alınmıştır. Bu kapsamda, Dünya Bankası finansmanlı inşaat projelerinde kullanılan ihale prosedürleri incelenerek, büyük inşaat projelerinde en çok kullanıldığı saptanan Uluslararası Rekabete Açık İhale Prosedürü; genel koşulları, standart formlar, firmalarda aranan yeterlilik kriterleri, teklif hazırlama aşamasında dikkat edilmesi gereken konular ve teklif değerlendirme prosedürü hakkında bilgi verilmiştir. Konu örnek bir proje üzerinde açıklanarak, Dünya Bankası tarafından finanse edilmiş olan “Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma” projesi kapsamındaki inşaat işlerinde uygulanan ihale prosedürü incelenmiştir.
In this study, financing of the construction projects, it’s procedures and importance of preparing of the bid documents in accordance with the instructions and conditions of the bidding documents as decision of the competitive bid price are emphasized and, comprehensive financing institutions in the world are explained and, these subjects are handled on the World Bank which is the most important financing institution in the world. In this scope, bidding procedures of the World Bank are examined and “International Competitive Bidding Procedure” that is the most comprehensive and useful procedure is explained and standard bidding documents, standard forms, qualification criteria, important subjects in the bidding procedure and bid evaluation procedure of the World Bank are clarified.In the end of the thesis, the World Bank bidding procedure is explained with a case study and bidding procedures of the construction works in scope of the Marmara Earthquake Emergency Reconstruction Project that is financed by the World Bank is explained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/8333
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2936.pdf6.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.