Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8330
Title: Danışman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminde Hakedişler Ve Hakediş Prosedürleri
Other Titles: Payments And Payment Procedures In Construction Manager As Adviser Project Delivery System
Authors: Çıracı, A. Murat
Cebioğlu, Çağla
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: Danışman yapım yönetimi proje teslim sistemi
Hakedişler
Hakediş prosedürleri
sözleşme idaresi
Construction manager as adviser project delivery system
Payments
Payment Procedures
Contract administration
Issue Date: 16-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizde gerçekleştirilen yapım projelerinin karmaşıklığı arttıkça tercih edilmeye başlanan danışman yapım yönetimi proje teslim sistemi ve bu teslim sistemindeki önemli sözleşme idaresi konularından biri olan hakedişler incelenmiştir. Söz konusu proje teslim sistemine bağlı olarak proje katılımcılarına düşen görev ve sorumluluklar ve hakedişlere ilişkin hükümler tip sözleşme dokümanları kaynak gösterilerek açıklanmış, bu dokümanlarla çelişmeyecek hakediş prosedürleri geliştirilmiştir. Ülkemizde danışman yapım yönetimi proje teslim sistemi için geliştirilmiş tip sözleşme dokümanları olmadığından kaynak olarak Amerikan Mimarlar Birliği dokümanları kullanılmıştır. Tip sözleşme dokümanı kullanımının; projenin hedeflenen zaman, maliyet ve kalite kıstaslarına uygun olarak tamamlanması için vazgeçilmez bir unsur olduğunun altı çizilerek, ülkemizin bu konudaki eksiklerini tamamlayabilmesi için ideal bir sistem ortaya konmuştur.
In this study payments, which are one of the most important topics in construction project delivery system, are reviewed. Construction manager as adviser project delivery system becomes one of the most preferred one in our country as the complexity of construction projects increase. Roles and responsibilities of the project participants and provisions about payments are explained and additionally compatible payment procedures are formed. Due to the lack of documents in our country, typical construction documents provided by American Institution of Architects are given as reference. Using typical construction documents is a must in order to reach budget, time and quality targets. By emphasizing this, an ideal system related to payment and payments procedures in construction manager as adviser project delivery system is presented as an example for filling the blanks in our construction industry.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/8330
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10668.pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.