Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8326
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDikbaş, Atillatr_TR
dc.contributor.authorYasa, Ali Buraktr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-06-24tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-12T13:53:37Z-
dc.date.available2015-08-12T13:53:37Z-
dc.date.issued2010-07-02tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8326-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, hedef maliyet tipi sözleşmeler anlatılmış ve Türk inşaat sektörü için değerlendirilmesi yapılmıştır. Hedef maliyet felsefesi ve çıkış noktası araştırılmış ve literatürde bu anlamda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Daha sonra bu felsefenin inşaat sektörüne entegrasyonu araştırılmış ve hedef maliyet sisteminin, inşaat sözleşmelerine adapte edilmiş hali olan hedef maliyet sözleşmeler tanıtılmıştır. Sözleşmenin genel yapısı ve çalışma mekanizması anlatılmış, mekanizmayı oluşturan bileşenler derinlemesine incelenmiştir. Bu tip sözleşmeler, benzer sözleşme tipleriyle, taraflar arasındaki risk paylaşımı ve sözleşmenin uygulanacağı proje kapsamı açısından karşılaştırılmıştır. Tanıtılan sözleşme tipi Türk inşaat sektöründe önde gelen inşaat firmalarının konusunda uzman çalışanlarına aktarılmış ve uzmanlardan Türk inşaat sektörü düşünülerek bir değerlendirme yapmaları istenmiştir. Yapılan değerlendirmeler literatür yardımıyla yorumlanarak aktarılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study target cost contracts are explained and they are evaluated for the Turkish construction industry. Target cost philosophy and point of origin are studied and also studies that have been done for this title in the literature are investigated. Afterwards, integration of this philosophy to the construction industry are investigated and target cost contracts which are the integrated frame of target cost management system are introduced. General structure and working mechanism of this type of contracts are explained, the components of the working mechanism of the contract are investigated thoroughly. This type of contracts are compared to the similar construction contracts by the point of risk allocation and scope of the project that are procured with target cost contracts. Introduced construction contract type are quoted to the specialist employees of the most important Turkish construction companies and an evaluation from them is wanted from the point of Turkish construction industry. Finally the findings are commented and quoted by the help of literature.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectİnşaat Sözleşmeleritr_TR
dc.subjectHedef Maliyettr_TR
dc.subjectTürk İnşaat Sektörütr_TR
dc.subjectConstruction Contractsen_US
dc.subjectTarget Costen_US
dc.subjectTurkish Construction Industryen_US
dc.titleHedef Maliyet Tipi Sözleşmeler Ve Türk İnşaat Sektörü İçin Değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeTarget Cost Contracts And An Evaluation For The Turkish Construction Industryen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentProje Yapım Yönetimitr_TR
dc.contributor.departmentConstruction Managementen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10526.pdf776.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.