Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8324
Title: İnşaat Projelerinde Gecikme Analizi
Other Titles: Delay Analysis In Construction Project
Authors: Dikbaş, Attila
Sağlam, Özkan
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: Gecikmeler
İnşaat Projelerinde Gecikme
Gecikme Analiz Teknikleri
Delays
Delay in construction project
Delay analysis techniques
Issue Date: 10-Aug-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çalısma kapsamında; gecikmelerin tespiti ve sorumluluk analizleri tanımlanmıs, analiz Đnsaat projelerinde gecikme analizi uygulamaları, kendine özgü karmasık bir yapı içerisinde yürütülen bu sektörün kontrol edilebilme çalısmalarında önemli rol oynamaktadır. Birçok düzensizlik ve bilinmezliğin içerisinde yasayan bir mekanizma olarak gelisen insaat sürecinde gecikmelerin meydana gelmesi sıklıkla karsılasılan bir gerçektir. Profesyonel yönetim uygulamaları kapsamında gecikme analiz tekniklerinin gelistirilmesiyle proje sürecinde gerçeklesebilecek olası risk unsurları, ön maliyet artıslarına gerek kalmadan proje sürecinde değerlendirilebilir. Bu durum rekabetçi ortamı güçlendirerek proje ön maliyetlerinin düsürülmesine neden olmakta ve böylece insaat sektörünün gelismesine katkıda bulunmaktadır. Çalısma kapsamında; gecikmelerin tespiti ve sorumluluk analizleri tanımlanmıs, analiz teknikleri incelenip karsılıklı kıyaslamalar yapılarak proje içerisindeki seçim ölçütleri değerlendirilmis, örnek bir uygulama ele alınarak gecikme analiz teknikleri tartısılmıs ve analiz yapacak proje yürütücüleri için bir yol haritası tasarlanmıstır.
Delay analysis applications in construction projects play an important role in controlling processes of construction sector, which is distinctive and complicated. Delays are frequently encountered facts in construction projects that take place in a medium with manifold irregularity and obscurities. In professional administration, thanks to improvement of delay analysis methods, possible risk agents to occur through the project process can be detected through the process instead of their conduction to anticipated costs in advance. This occasion allows to lowering of the anticipated costs, thus enhances the competitive market and finally helps the construction sector develop. In the content of this study, delays have been sorted according to responsibility determination, selection criteria in the project have been evaluated by examining the analysis techniques with reciprocal comparisons, the kind of roadmap to be followed has been studied and a case study approached with the mentioned roadmap is dealt and its delay analysis techniques have been researched.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8324
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9832.pdf20.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.