Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8313
Title: İnşaat Sektöründe Bilgi Yönetimi
Other Titles: Knowledge Management In Construction Sector
Authors: Yaman, Hakan
Turan, Müge
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: İnşaat Sektöründe Bilgi Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Proje ve Yapım Yönetimi
Knowledge Management in Construction Sector
Knowledge Management
Project ve Construction Management
Issue Date: 30-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İnşaat sektöründe her proje birbirinden farklı ve özeldir. Farklı birçok proje süreci içerir. Elde edilen, deneyimlenen her süreç kendine özel detaylar ve bilgiler içerir. Dolayısıyla farklı bilgi birikimlerinin yer aldığı bir alandır. Bu süreçte birçok disiplinden insan birarada çalışır. Birlikte çalışan bu insanlar arasında bilginin doğru şekilde aktarılması çok önemlidir. Bu süreçte elde edilen bu büyük ve değerli bilgi birikimi en doğru şeklide korunmalı ve gelecek projelere aktarılmalıdır. Bu çalışma, 2000 yılından itibaren İnşaat Sektöründe Bilgi Yönetimi üzerine yapılan akademik çalışmaların özetlendiği bir kaynak olması hedeflenerek hazırlanmıştır. Bu aşamaya kadar gelen tüm bilgi birikimi özetlenmiş, 2000 yılından sonra ise bu konu üzerine yapılan çalışmalar ve ilerlemeler üzerinde durulmuştur. Yapılan literatür çalışmalarında bilgi türleri incelenmiş, bilgi türleri ve kullanılan programlar arasındaki ilişkiler ve proje süreçleri üzerine yansımaları araştırılmıştır. Bu literatür çalışması için hazırlanan excel tablolar üzerinden bilgi türleri ve proje süreçlerini gösteren çeşitli grafiksel çalışmalar yapılmış ve bu grafikler değerlendirilmiştir. Sonuçlar üzerine yapılan değerlendirmeler ve öneriler ile çalışma tamamlanmıştır. Bilgi yönetiminin 2000 yılından günümüze kadar katettiği mesafe, geldiği son durum ve ne yönde devam edeceği konusu ele alınmıştır.
Every project is special and different from each other at the construction sector. They include many processes. Every process embodies many special details and information. Therefore, it is an area, which includes knowledge. At this process, many people from different specialties are working together. It is so important to transfer the data correctly between these employees. The knowledge that contains all these processes must be transferred to the future projects in the most accurate way. This thesis involves academic researchers from the year 2000 and summarize the all the studies about Knowledge Management in Construction Sector. The aim of the research is to summarize these studies and to be a source to the future researches. From 2000, all knowledge data and improvements on this subject explained. Knowledge types are analyzed, relation between knowledge types and programs and the reflection of them to the project process have been discussed. The research is be shown on the excel tables. The results of the excel table are shown on the graphics and have been discussed. There have been discussed the mileage of knowledge management from 2000, the last occasion and its future.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8313
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9577.pdf980.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.