Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8312
Title: Garanti Edilmiş Maksimum Fiyatlı (gmf) Sözleşmeler Ve Türkiye İnşaat Sektöründe Gmf Sözleşmelerine Yönelik Alan Çalışması
Other Titles: Guaranteed Maximum Price (gmp) Contracts And A Field Study In Turkish Construction Industry
Authors: Dikbaş, H. Atilla
Mecit, Hüseyin Cihan
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: GMF sözleşmeleri
inşaat sözleşmeleri
Garanti Edilmiş Maksimum Fiyat
GMP contracts
construction contracts
Guaranteed Maximum Price
Issue Date: 18-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında yeni tip sözleşmeler arasında yer alan ve uygulaması giderek yaygınlaşan Garanti Edilmiş Maksimum Fiyatlı (GMF) sözleşmeler incelenmiştir. Tez kapsamında öncelikle GMF sözleşmelerinin tanımı ve özellikleri ile ilgili literatür araştırması yapılmış, ardından Türkiye inşaat sektöründe GMF sözleşmelerine yönelik bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Alan çalışmasında, Türkiye’de GMF sözleşmeleri hakkında deneyimli olan ve projelerde yönetici pozisyonunda görev alan kişilere uygulanmak üzere bir anket formu hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında GMF tecrübesine sahip toplam sekiz yönetici ile görüşülmüştür. Çalışma sonucunda katılımcıların görüşleri doğrultusunda GMF sözleşmelerinin avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiştir. GMF sözleşmeleri Türkiye inşaat sektörü için oldukça yeni bir sözleşme anlayışı olup, üzerinde çalışılıp farklı proje tiplerinde uygulamalarının sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, Türkiye’deki GMF sözleşmeleri algı ve bilgisinin az olması nedeniyle Türkiye inşaat sektörü açısından GMF sözleşmelerinin değerlendirilmesi için önemli bir yere sahiptir. Tez çalışmasının sonuçlarının gelecek çalışmalar için önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir.
In this thesis, a new contract type, “Guaranteed Maximum Price” (GMP) contracts, which is a new contract type and becomes to be used commonly in recent years, was investigated. In the study, firstly a literature review about the definition and properties of GMP contracts was realized. Furthermore, a field research was carried out in order to evaluate the position of GMP contracts in Turkish Construction Industry. A questionnaire was prepared in order to ask to project managers who has experiences in the field of GMP contracts in Turkey as a project participant. Interviews were realized with two clients, three project managers for client and three contractors who have GMP contracting experience. In the scope of the study advantages and disadvantages of GMP contracts were evaluated in accordance with the respondents’ answers. In conclusion it can be said that GMP contracts are relatively new contracting types in Turkish Construction Industry. The results of application of GMP contracts in different project types should be evaluated and analyzed in further researches. This thesis includes important information about the evaluation of GMP contracts in Turkish Construction Industry as this contract type is not well known in Turkey. The results of this thesis are thought to be an important resource for further researches.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8312
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9418.pdf642.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.