Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8300
Title: İnşaat Endüstrisinde Rekabet
Other Titles: Competitiveness In Construction Industry
Authors: Sey, Yıldız
Topraklı, Abdurrahman Yağmur
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: Rekabet Edebilirlik
İnşaat Endüstrisi
Rekabet Edebilirlik Modelleri
Rekabet Edebilirlik Çerçeveleri
Firma/Endüstri/Ulusal Düzeyde Rekabet Edebilirlik
Competitiveness
Construction Industry
Competitiveness Models
Competitiveness Frameworks
Firm/Industry/National Level Competitiveness.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yeni yüzyılın başlangıcıyla beraber, firmalar, endüstriler ve ülkeler için rekabet edebilirlik anlamında yeni güçlükler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yeni durumda başarı; rekabette yeni bakış açılarını yakalamayı gerektirmektedir. Tez çalışmasında, rekabetle ilgili modellerin ve çerçevelerin detaylı analizi, inşaat sektörü için modellerdeki ve uygulama noktasındaki eksiklikler ortaya konmaktadır. Ayrıca, rekabet edebilirliğin üç seviyede incelenerek (ulusal, endüstri ve firma düzeyi) ilgili literatürün gözden geçirilmesi, firma düzeyi önemini açıkça vurgulamıştır. İçerik olarak, bu çalışmada, inşaat sektörü ve inşaat firmaları için rekabet edebilirlik analizine yönelik etkili çözümleme araçları tanımlanmaktadır. İlgili olarak, bazı analitik modellerde inşaat sektörünün özgün karakterine uygun olarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Çalışmanın odak noktası, inşaat sektöründe ulusal, endüstriyel ve firma düzeyindeki rekabetle ilgili literatürün gözden geçirilmesi ve oluşturulan model ve çerçevelerin analiz edilmesidir. Seçilen rekabet model ve yapıları değerlendirildikten sonra, inşaat endüstrisi için tanımlanan çalışma alanlarının kapsamına göre düzenlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Son olarak, incelenen tüm rekabet modelleri; uygulama kapsamı, önemli özellikleri ve güçlü-zayıf noktaları açısından, çalışmada tanımlanan tüm düzeylerde, tablolar yardımıyla, ele alınmakta ve incelenmektedir.
The chaotic start of the new century has brought new challenges for firms, industries and countries. Success in such times is demanding new perspectives on competitiveness. Detailed structuring of competitiveness related models and frameworks about construction industry within the thesis, identified weaknesses in the applicability of the concept and missing points in the models. Also, reviewing of competitiveness related literature and classifying it at three levels (national, industry and firm level), clearly indicated the importance of the firm level. To introduce the content of the study, the thesis identifies effective analytical tools of competitiveness analysis for construction industry and construction firms. Accordingly, appropriate adjustments to a number of analytical models are highlighted due to the unique characteristics of the construction industry. The focus of the study is on review of literature at the national, industry and firm level competitiveness studies (as classified on three levels) and competitiveness-related frameworks and models. After, evaluating selected frameworks and models of competitiveness, they are categorized according to construction business environments. Finally, scope of application, key criteria, and strengths-weaknesses of competitiveness models of all defined levels are analyzed and synthesized in the conclusion of the study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/8300
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2784.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.