Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8294
Title: Yüklenici Firmalarda İnternet Tabanlı Yönetim Enformasyon Sistemleri – Örnek Bir Çalışma
Other Titles: Internet Based Management Information Systems For Contractors– A Case Study
Authors: Yaman, Hakan
Çivisöken, Esin Pelin
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: Yüklenici Firmalar
Yönetim Enformasyon Sistemleri
İnternet Tabanlı Yönetim Enformasyon Sistemleri
İnşaat Sektörü
Contractors
Management Information Systems
Internet based Management Information Systems
Construction Industry
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Türk inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan örnek bir yüklenici firmanın internet tabanlı yönetim enformasyon sistemi ayrıntılı olarak incelenmiştir. İnternet tabanlı yönetim enformasyon sistemleri, günümüzde Türk inşaat sektörü içerisinde yaygın olarak kullanılmamakla birlikte; proje ve yapım yönetimi işlevini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla söz konusu sistemlere olan talep ve gereksinim, hem dünyada hem de Türkiye de iletişim ve enformasyon teknolojisindeki gelişimin de desteği ile giderek artmaktadır. Yönetim enformasyon sistemleri, bir yandan yönetim işlevini yerine getirmek üzere yöneticilere etkin bir araç sunarken; diğer yandan İnternet, yapım projelerinin başarıyla gerçekleştirilmesindeki en önemli unsurlardan biri olan proje katılımcıları arasındaki iletişim sorunlarının en aza indirilmesine yardımcı olmaktadır. Örnek yüklenici firmanın yapı üretim sürecinde karşılaşmakta olduğu sorunları aşmak üzere kendi gereksinimlerine yönelik olarak geliştirdiği yönetim enformasyon sisteminin incelenmesi sonucunda elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında; söz konusu sistemin beklenen faydaları büyük ölçüde sağlamakta olduğu, sürekli geliştirme çalışmalarına gereksinim duyulmakla birlikte, ilgili alanda kayda değer bir örnek olduğu belirlenmiştir.
In this study, internet based management information system of a chosen contractor acting in Turkish construction industry is analyzed in detail. Even though, internet based management information systems are not used widely in Turkish construction industry, with the support of the development in communication and Information Technologies all around the world and in Turkey, the demand and need for these systems are continuously increasing in order to carry out an effective project and construction management function. Management Information Systems offer managers an effective tool for performing the management function, while Internet helps to minimize the communication problems between project participants, which are one of the most important elements of success in construction projects. When the results obtained from the analysis of management information systems for which the chosen firm developed to solve its problems in the construction process, are compared with the work in literature, it is determined that the system provides the desired benefits to a great extent; and is also a remarkable example for the related field of study but is in need of continuous development.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8294
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7371.pdf13.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.