Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8289
Title: Bina Yapımında Tekrarlanan İşleri Oluşturan Sebepler Ve İnşaat Maliyetlerine Etkileri
Other Titles: The Reasons Causing Reworks During Building Construction And Their Influence On Construction Cost
Authors: Çıracı, Murat
Güray, Cem
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: Tekrarlanan iş
Tekrarlanan iş maliyetleri.
Rework
Rework costs.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, öncelikle, Türkiye inşaat sektöründeki firmaların, tekrarlanan işleri oluşturan sebepler hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Ayrıca tekrarlanan işlerden dolayı oluşan maliyetlerin Türkiye inşaat sektöründeki büyüklüğünü de belirlemeyi hedeflemektedir. Tez kapsamında yürütülen alan araştırmasının bulgularına baktığımızda en fazla tekrarlanan iş “Mühendislik Tasarımları & Yeniden Gözden Geçirmeler” sebebinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, özellikle hızlandırılmış süreçle ilerleyen projelerde, mühendislik tasarımlarının standart uygulamalar ile gözden geçirilerek geliştirilmesi ve herbir kilometre taşının kontrol edilebilmesi için yeterli zaman ve kaynak ayrılması gerekmektedir. Tekrarlanan işleri azaltmak için yeterli zaman ve kaynak ayırmayan firmalar ise, zarar etmeye devam edecekler ve inşaat sektöründe rekabet güçlerini kaybedeceklerdir.
This study first of all, aims to determine the opinions of firms acting in Turkish Construction Market about the reasons causing reworks during building construction. The study also aims to find out the overall financial amount of these reworks in Turkish Construction Market. After the research prepared as the field study of the thesis, it is observed that the reworks are mostly caused by “Engineering & Reviews” That’s why, especially for the management projects designed with accelerated processes, enough resources and time should be planned for the engineering designs to be reviewed and developed, with standard applications, in each step of the project. Firms that do not spare enough time and resource to reduce the amount of reworks will continue to suffer and loose their power to compete with others.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/8289
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2714.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.