Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8278
Title: Yapım Projelerinde Yüklenici Firmaların Dolaylı Ve Dolaysız Maliyetlere Yaklaşımının Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluating The Approach Of Construction Firms To Direct And Indirect Costs In Construction Projects
Authors: Yaman, Hakan
Şirincan, Aygül
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: yapım projelerinde maliyet
dolaylı maliyetler
dolaysız maliyetler
yüklenici firmalarda maliyet dağılımı
construction project cost
indirect costs
direct costs
cost allocation in construction firms
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, yapım projelerinde maliyet, dolaylı, dolaysız maliyetler ve genel giderler konusu incelenerek, bina elde etme sürecine katılan taraflar açısından maliyetler ele alınmıştır. Asıl ödemeler ve maliyetlerle ilgili tartışmalar bu sürece katılan taraflardan mal sahibi ve yüklenici firma arasında gerçekleştiğinden, yüklenici firmaların maliyetlere ilişkin tuttuğu kayıtlar ve yaptıkları maliyet ayrımı -dağılımı- önemli görülmüş ve teoride anlatılan maliyetlere ilişkin kavramların uygulamada nasıl ifade edildiğini görmek amacıyla Türk inşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici firmaların maliyetlere yaklaşımını gösteren bir alan çalışması yapılmıştır. Çalışma, yüklenici firmalardan, kendilerine yöneltilen bir dizi maliyet kaleminde dolaylı, dolaysız, genel gider ayrımı yapmalarını istemiş ve firmaların bu ayrımları neye göre belirlediklerini inceleyen sorular sormuştur.
In this study, construction project cost, direct, indirect costs and overheads are studied with the view of the participants of constructing a building process. As considerable payments and the negotiations about costs happens between the owner and the construction firm, records of construction firms about costs and cost division –or allocation- is important, and to see the practises of cost concepts a research which shows the view of Turkish construction firms to the costs is done. The research, asks the construction firms to define which of the asked cost item is direct, indirect or overhead cost and examines their behavior to the costs by asking questions about their division approach.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/8278
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2682.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.