Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8198
Title: Konutlarda Enerji Giderlerinin Azaltılmasına Yönelik Bir Çalışma
Other Titles: The Study Regarding To The Reduction Of Energy Cost In Residences
Authors: Oral, Gül Koçlar
Karagözlü, Ayşen Betül
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Keywords: Enerji korunumu
Enerji giderleri
Bina kabuğu
simülasyon
Toplu konut
Energy Conservation
Energy costs
Building envolope
Simulation
Housing-estate
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, konutlarda yıllık enerji giderlerinin hesaplanması, yıllık enerji giderlerinin azaltılması için öneriler geliştirilmesini bir uygulama çalışması ile ele almaktadır. Uygulama çalışması, enerji giderlerinin azaltılmasında etkili olan tasarım parametre değerlerine ilişkin farklı alternatiflerin geliştirilmesi ve belirlenen bu alternatiflerin ilk yatırım maliyetlerine etkisinin de irdelenmesine yönelik örnek bir çalışmayı kapsamaktadır. Çalışma, İstanbul-acıbadem semtinde bir toplu konut projesine bir bina simülasyon programı olan E-quest programı yardımı ile uygulanmıştır. Toplu konutta bulunan her bir bina için yıllık ısıtma,soğutma ve aydınlatma yükleri ve enerji giderleri hesaplanmıştır. Ayrıca, enerji yüklerinin azaltılmasına ilişkin yapılan öneriler sonucu oluşacak enerji giderleri de hesaplanmış, mevcut durumdaki enerji giderleri ile grafikler aracılığı ile karşılaştırılmıştır.
In this study ,the calculation of energy costs in residences and improving alternatives regarding to the reduction of energy costs are examined with the application study. The application study includes improving alternatives regarding to the design parameters affecting the enegy costs and the effect of these alternatives to the first cost. This study is applied to the housing-estate project in İstanbul-Acıbadem with the aid of building simulation programme E-quest. The annual heating, cooling and lighting energy consumptions in the housing-estate are calculated. On the other hand, the energy costs are calculated and compared with the existing energy costs of the buildings.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8198
Appears in Collections:Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4216.pdf9.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.