Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8191
Title: Yığma Yapıların Güçlendirilmesi Ve Bir Yığma Yapı Örneğinde Güçlendirme Analizi
Other Titles: Strengthen Of Masonry Building And Strengthening Analysis In A Masonry Building Model
Authors: İşler, Özkan
Öztaş, Volkan
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Keywords: Yığma Yapı
Güçlendirme
Deprem
Masonry Structure
Strengthen
Earthquake
Issue Date: 9-Feb-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bilindiği üzere yığma yapılar genel anlamda depreme klasik betonarme ya da çelik yapılara oranla daha az dayanıklıdır. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde, kırsal kesimde ve şehirlerin gecekondu bölgelerinde konutlar, kullanıcıları tarafından, taş, kerpiç, briket veya pişmiş toprak tuğlalardan yığma yapı şeklinde inşa edilmektedir. Bu yapılar deprem gibi yatay yükler altında zayıf dayanım göstermektedir. Son depremlerde İran ve Türkiye’de kırsal kesimde hayat kaybı büyük olmuştur. Özellikle az gelişmiş ülkelerde kırsal kesimde çatı toprak olarak yapılmakta ve her mevsim bu çatılar üzerine yeni toprak tabakası serilerek sıkıştırılmakta ve çatı iyice ağırlaşmaktadır. Bu ağır çatının deprem esnasında kullanıcıların üzerine göçmesi büyük felaketlere neden olmaktadır. Bu çalışmada öncelikle mevcut bir yığma yapı ele alınarak analiz edilmiştir. Daha sonra bu yapıya betonarme güçlendirme perdeleri eklenerek yeniden bir analiz yapılmıştır. Son olarak lifli polimerlerle (GFRP) güçlendirilerek üçüncü bir analiz yapılmış ve yer değiştirmeler ile momentler karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak betonarme perdeler veya GFRP ile güçlendirilmiş yığma yapıda yer değiştirmelerde ciddi düzelmeler görülmüştür.
Masonry buildings are generally less durable compared to concrete or steel buildings for earthquake. At underdeveloped or developed countries, housings in rural and slum areas are builds from stone, adobe, briquet or baked soil brick in the form of masonry buildings by their users. These buildings show weak resistance under horizontal loads like earthquake. At last earthquake life loss is very big at rural areas in Iran and Turkey. Roofs are especially builds from soil in rural areas at underdeveloped countries. And these roofs are compressed by spreading out new soil coating every season. So roofs tolerably get heavy. Heavy roofs that collapse on housing users during earthquake cause big disaster. Firstly existing masonry building is analyzed in this studying. Then a new analyze is made by appending reinforcement shear wall for this building. Finally, another analyze is made by appending GFRP reinforcement. Displacements and moments are compared. Consequently, at masonry building’s displacements that strengthens with reinforced concrete shear walls or GFRP reinforcement are seen improvements.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8191
Appears in Collections:Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9087.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.