Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7954
Title: Doğu Karadeniz Bölgesi Yıllık Maksimum Akımlarının İstatistik Metodlarla Analizi
Other Titles: Defining The Variabilities Of Annual Maximum River Flows Of Turkey’ S Eastern Black Sea Region
Authors: Ünal, N. Erdem
Kaynar, Lütfü
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
Hydraulics and Water Resources Engineerin
Keywords: Homojenlik analizi
Rastgelelik analizi
Sıçrama analizi
Trend analizi
PPCC testi
Olasılık dağılımları
L-momentleri
Bölgesel Frekans analizi.
Homogeneity analysis
Randomness analysis
Jump analysis
Trend analysis
PPCC test
Probability functions
L-moments
Regional Frequency Analysis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yapılan çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi’ nin yıllık maksimum akımları ilk önce istasyon bazında daha sonra da bölgesel olarak istatistik metodlar kullanılarak incelenmiştir. İlk önce istasyonların homojenliği incelenmiş daha sonra da bölgeye ait istasyonların verilerine rastgelelik, sıçrama ve trend analizleri yapılmıştır. Daha sonra bölgede yeralan istasyonlara ait verilerin hangi dağılım tipine daha çok uyduklarının tespiti için PPCC testi kullanılmıştır. Son olarak da L-momentleri kullanılarak bölge bazında homojenlik incelenmiş ve bölgenin olasılık dağılımı belirlenmiştir.
In this study variabilities of annual maximum river flows of Eastern Blacksea Region are investigated in five steps. First step in this study is homogeneity analysis of the stations in the region. This is followed by randomness, trend and jump analysis. Then a PPCC test is used to find the most suitable distribution for the stations. After the at-site statistical analysis, with using Hosking’s L-moments a regional frequency analysis is made to define the regions characteristics.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/7954
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3403.pdf2.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.