Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7927
Title: Kuruyan Akarsularda Taban Akışının Ayrılması
Other Titles: Baseflow Separation In Intermittent Streams
Authors: Aksoy, Hafzullah
Pektaş, Ali Osman
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
Hydraulics and Water Resources Engineerin
Keywords: Ergene Havzası
Günlük ortalama akım
İngiliz Hidroloji Enstitüsü
taban akışı
yuvarlatılmış minimumlar
Ergene basin
daily streamflow
Institute of Hydrology
baseflow
smoothed minima.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada İngiliz Hidroloji Enstitüsü tarafından geliştirilen yuvarlatılmış minimumlar taban akışı yönteminin kuruyan akarsularda kullanımına ait bir uygulama verilmiştir. Uygulama verisi Trakya Bölgesi’ndeki Ergene havzasında bulunan Şeytan Deresi’nden alınmıştır. Günlük ortalama akım verileri ile kullanılan bu yöntemin kullanımı kolay bir bilgisayar programı da geliştirilmiştir.
An application of the smoothed minima baseflow separation method of Institute of Hydrology is presented. Daily streamflow data of Şeytan Deresi from the Ergene basin in the Thrace region were used. A user-friendly computer program is developed to be used in separating baseflow from the total flow in the stream.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/7927
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7318.pdf13.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.