Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7869
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTemiz, Vedattr_TR
dc.contributor.authorKüçükay, Yaşar Berkaytr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-06-29tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-15T13:37:04Z-
dc.date.available2015-07-15T13:37:04Z-
dc.date.issued2009-06-29tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7869-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Ford Transit model ticari aracın dayanıklılık yol testleri sırasında gövde-şasi bağlantı bölgelesinde karşılaşılan bir yorulma kırılması problemi incelenmiş ve çözümü için çeşitli tasarım önerilerinde bulunulmuştur. Kırılma problemi sadece dayanıklılık testlerinde ortaya çıkmış, müşteri araçlarında ya da servislerde şu ana kadar bu problem ile karşılaşılmamıştır. Her bir tasarım önerisinin sonlu elemanlar analizi gerçekleştirilerek, sonuçları mevcut yapının durumu ile karşılaştırılmıştır. Devreye alınması düşünülen parçaların üretim açısından da durumu göz önüne alınarak, tasarım önerileri arasından en uygunu seçilmiştir. Seçilen yeni tasarımın mevcut yapıya göre ömür açısından avantajlarının ortaya konulması için sonlu elemanlar yorulma analizleri gerçekleştirilerek, mevcut yapı ile tasarım önerisinin ömür durumları karşılaştırılmıştır. Sunulan bu çalışmada, taşıtlarda karşılaşılan yorulma hasarlarının tespiti ve çözümü konusunda mantıklı bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this sudy; a fatigue crack problem, which occurred during the durability road tests, is investigated and at the same time some design proposals were proposed to prevent these cracks. This problem was only observed on the durability test vehicles, not observed yet on the customer vehicles or in the dealers. Finite element analysis (FEA) were performed for all the design proposals, then these analysis were compared with the real situation FEA analysis. The best proposal was chosen with regarding the feasibility in production. Fatigue analysis were done with comparing the real situation and the chosen design porposal with displaying the fatigue life advantages of the proposed design. In this thesis, a logical approach was tried to be developed to solve fatigue problems on the vehicles.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectYorulmatr_TR
dc.subjectYorulma kırılmasıtr_TR
dc.subjectSonlu elemanlartr_TR
dc.subjectŞekil optimizasyonutr_TR
dc.subjectFatigueen_US
dc.subjectFatigue Cracken_US
dc.subjectFinite Elementsen_US
dc.subjectShape Optimizationen_US
dc.titleBir Ticari Taşıtın Gövde-şasi Bağlantı Bölgesindeki Mukavemetinin Arttırılmasına Yönelik Bir Uygulamatr_TR
dc.title.alternativeA Study To Increase The Strength Of The Body-chassis Mounting Area On A Commercial Vehicleen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKonstrüksiyontr_TR
dc.contributor.departmentConstructionen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Konstrüksiyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9600.pdf6.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.