Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7869
Title: Bir Ticari Taşıtın Gövde-şasi Bağlantı Bölgesindeki Mukavemetinin Arttırılmasına Yönelik Bir Uygulama
Other Titles: A Study To Increase The Strength Of The Body-chassis Mounting Area On A Commercial Vehicle
Authors: Temiz, Vedat
Küçükay, Yaşar Berkay
Konstrüksiyon
Construction
Keywords: Yorulma
Yorulma kırılması
Sonlu elemanlar
Şekil optimizasyonu
Fatigue
Fatigue Crack
Finite Elements
Shape Optimization
Issue Date: 29-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada Ford Transit model ticari aracın dayanıklılık yol testleri sırasında gövde-şasi bağlantı bölgelesinde karşılaşılan bir yorulma kırılması problemi incelenmiş ve çözümü için çeşitli tasarım önerilerinde bulunulmuştur. Kırılma problemi sadece dayanıklılık testlerinde ortaya çıkmış, müşteri araçlarında ya da servislerde şu ana kadar bu problem ile karşılaşılmamıştır. Her bir tasarım önerisinin sonlu elemanlar analizi gerçekleştirilerek, sonuçları mevcut yapının durumu ile karşılaştırılmıştır. Devreye alınması düşünülen parçaların üretim açısından da durumu göz önüne alınarak, tasarım önerileri arasından en uygunu seçilmiştir. Seçilen yeni tasarımın mevcut yapıya göre ömür açısından avantajlarının ortaya konulması için sonlu elemanlar yorulma analizleri gerçekleştirilerek, mevcut yapı ile tasarım önerisinin ömür durumları karşılaştırılmıştır. Sunulan bu çalışmada, taşıtlarda karşılaşılan yorulma hasarlarının tespiti ve çözümü konusunda mantıklı bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmiştir.
In this sudy; a fatigue crack problem, which occurred during the durability road tests, is investigated and at the same time some design proposals were proposed to prevent these cracks. This problem was only observed on the durability test vehicles, not observed yet on the customer vehicles or in the dealers. Finite element analysis (FEA) were performed for all the design proposals, then these analysis were compared with the real situation FEA analysis. The best proposal was chosen with regarding the feasibility in production. Fatigue analysis were done with comparing the real situation and the chosen design porposal with displaying the fatigue life advantages of the proposed design. In this thesis, a logical approach was tried to be developed to solve fatigue problems on the vehicles.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/7869
Appears in Collections:Konstrüksiyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9600.pdf6.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.