Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7858
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİmrak, Cevat Erdemtr_TR
dc.contributor.authorErsavaş, Mutlutr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-02-22tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-15T13:37:02Z-
dc.date.available2015-07-15T13:37:02Z-
dc.date.issued2009-02-24tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7858-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractAsansörlerin kullanımı arttıkça güvenlik faktörü daha da ön plana çıkmış ve yeni sistemler geliştirilmiştir. Fren blokları asansörün emniyetini arttıran sistemler olup kabinin belirli hızı geçmesi durumunda kilitleme görevi yaparak kabinin düşmesini engellemektedir. Fren bloklarının çeşitli tipleri olup kullanım alanları değişmektedir. Bu çalışmada fren bloklarının çalışma sistemleri anlatılmış ve ani tip fren bloğu İ.T.Ü laboratuarlarında test edilmiştir. Bu testte kılavuz raya yerleştirilen gerinim ölçerler sayesinde fren bloğunun kilitlediği anda kılavuz raydaki gerilme değerleri, halat kuvveti, frenleme kuvveti ve frenleme ivmesi gibi değerler ölçülmüş ve yorumlanmıştır. Test 4, 5 ve 6 kişilik asansörler için farklı yükleme durumları için yapılmış olup farklı yükleme durumunun kılavuz ray ve fren bloklarında meydana gelen gerilmelerde nasıl değişime sebep olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalarda Asansörün kılavuz ray ve dış tarafına yüklü olduğu durumlar göz önüne alınmış ve dış tarafa doğru yüklü olduğu durum için gerilmelerin çok daha yüksek çıktığı görülmüştür. Çalışmanın devamında Ani tip fren bloğu SOLIDWORKS programı ile modellenmiş ve ANSYS sonlu eleman analiz programı ile statiğe indirgenmiş yükler ile testlerdeki her bir durum için analiz edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractSecurity factors became more important with the spreading use of elevators and new security devices has been designed as the time passed. Safety gears inrease security level of the elevators and when the car speed exceeds a determined speed they exert a force on the guide rail and prevent the elevator from falling. There are different types of safety gears and they differ from each other according to their using area. In this thesis the mechanics of safety gears have been explained and instantenous type safety gear has been tested in I.T.U laboratories. With this test when safety gear contacted to the guide rails, stresses on guide rails, rope force, braking force, braking acceleration could be measured and commented thanks to strain gage application on guide rails. Test has been performed for the elevators for 4, 5 and 6 persons with different loading conditions and the effect of different loading conditions on stress of guide rails and safety gears has been observed. In tests it is considered car has been loaded near to guide rails in first situation and near to other side of he car in second situation. When car has been loaded near to other side of the car stres results were much more greater than the car loaded near to guide rails. In addition to this study instantenous type safety gear has been modeled by SOLIDWORKS software and has been analyised with finite element analysis software ANSYS by reducing the forces to static forces.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAsansörtr_TR
dc.subjectFren bloğutr_TR
dc.subjectTesttr_TR
dc.subjectSonlu elemanlartr_TR
dc.subjectElevatoren_US
dc.subjectSafety gearen_US
dc.subjectTesten_US
dc.subjectFinite Elementsen_US
dc.titleÇift Yönlü Ani Tip Fren Bloklarının Modellenmesi, Test Ve Analizitr_TR
dc.title.alternativeModelling,test And Analysis Of Two Way Effecting Instantenous Safety Gearsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKonstrüksiyontr_TR
dc.contributor.departmentConstructionen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Konstrüksiyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9236.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.