Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7858
Title: Çift Yönlü Ani Tip Fren Bloklarının Modellenmesi, Test Ve Analizi
Other Titles: Modelling,test And Analysis Of Two Way Effecting Instantenous Safety Gears
Authors: İmrak, Cevat Erdem
Ersavaş, Mutlu
Konstrüksiyon
Construction
Keywords: Asansör
Fren bloğu
Test
Sonlu elemanlar
Elevator
Safety gear
Test
Finite Elements
Issue Date: 24-Feb-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Asansörlerin kullanımı arttıkça güvenlik faktörü daha da ön plana çıkmış ve yeni sistemler geliştirilmiştir. Fren blokları asansörün emniyetini arttıran sistemler olup kabinin belirli hızı geçmesi durumunda kilitleme görevi yaparak kabinin düşmesini engellemektedir. Fren bloklarının çeşitli tipleri olup kullanım alanları değişmektedir. Bu çalışmada fren bloklarının çalışma sistemleri anlatılmış ve ani tip fren bloğu İ.T.Ü laboratuarlarında test edilmiştir. Bu testte kılavuz raya yerleştirilen gerinim ölçerler sayesinde fren bloğunun kilitlediği anda kılavuz raydaki gerilme değerleri, halat kuvveti, frenleme kuvveti ve frenleme ivmesi gibi değerler ölçülmüş ve yorumlanmıştır. Test 4, 5 ve 6 kişilik asansörler için farklı yükleme durumları için yapılmış olup farklı yükleme durumunun kılavuz ray ve fren bloklarında meydana gelen gerilmelerde nasıl değişime sebep olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalarda Asansörün kılavuz ray ve dış tarafına yüklü olduğu durumlar göz önüne alınmış ve dış tarafa doğru yüklü olduğu durum için gerilmelerin çok daha yüksek çıktığı görülmüştür. Çalışmanın devamında Ani tip fren bloğu SOLIDWORKS programı ile modellenmiş ve ANSYS sonlu eleman analiz programı ile statiğe indirgenmiş yükler ile testlerdeki her bir durum için analiz edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Security factors became more important with the spreading use of elevators and new security devices has been designed as the time passed. Safety gears inrease security level of the elevators and when the car speed exceeds a determined speed they exert a force on the guide rail and prevent the elevator from falling. There are different types of safety gears and they differ from each other according to their using area. In this thesis the mechanics of safety gears have been explained and instantenous type safety gear has been tested in I.T.U laboratories. With this test when safety gear contacted to the guide rails, stresses on guide rails, rope force, braking force, braking acceleration could be measured and commented thanks to strain gage application on guide rails. Test has been performed for the elevators for 4, 5 and 6 persons with different loading conditions and the effect of different loading conditions on stress of guide rails and safety gears has been observed. In tests it is considered car has been loaded near to guide rails in first situation and near to other side of he car in second situation. When car has been loaded near to other side of the car stres results were much more greater than the car loaded near to guide rails. In addition to this study instantenous type safety gear has been modeled by SOLIDWORKS software and has been analyised with finite element analysis software ANSYS by reducing the forces to static forces.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/7858
Appears in Collections:Konstrüksiyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9236.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.