Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7857
Title: Tersane Krenlerinde Kullanılan Elemanların Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Modellenmesi Ve Gerilme Analizi
Other Titles: Finite Element Analysis And Modeling Of The Parts Of The Shipyard Cranes
Authors: Gerdemeli, İsmail
Taşkın, Tufan
Konstrüksiyon
Construction
Keywords: Portal krenler
Tersane krenleri
Sonlu elemanlar
Gantry cranes
Shipyard cranes
Finite elements
Issue Date: 20-Feb-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, tersanelerde kullanılan portal kren elemanları hakkında detaylı bilgi verilmiş ve bu elemanlarda yükleme sırasında meydana gelen gerilme ve sehimlerin tespiti için gerekli hesaplamalar, analitik yöntem ve sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Portal kren elemanları ayrıntılı olarak anlatılmış ve kafes ana kirişli portal krenin teknik özelliklerine değinilmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi ve Abaqus/CAE paket programının basit bir analiz için gerekli olan temel özellikleri anlatılmıştır. Ayrıca FEM ve DIN normlarına uygun olarak kren parçalarının mukavemet hesapları ele alınmış ve krenin elemanlarının modelleme safhaları anlatılmıştır. Modelleri hazırlanan parçalar daha sonra birleştirilerek portal kren montajı oluşturulmuştur. Modelleme aşamalarından sonra Abaqus/CAE programı kullanılarak, kren parçalarının sonlu elemanlar yöntemine göre analizleri yapılmıştır. Analitik yöntemle elde edilen sonuçlarla Abaqus/CAE paket programı kullanılarak sonlu elemanlar metoduyla tespit edilen gerilme ve sehim değerleri karşılaştırılarak, sonlu elemanlar metodunun bu problemde doğruluğu araştırılmıştır.
In this study, detailed information has been given about the parts of gantry cranes used in shipyards and the calculations needed for estimating the stresses and displacements occured on loading have been done by using analytical and finite elements methods. The parts of the gantry crane has been described and the technical specification of the cage-main girder gantry crane has been given. For a simple analysis, the main specifications of Abaqus/CAE software which is necessary have been described. Additionally, the strenght of the parts of the crane has been calculated according to FEM and DIN standards and it has been explaining the steps of modeling of the parts of the crane. Then the parts models of which have been prepared, have been combined thus the assembly of the cage-main girder gantry crane has been created. After the steps of modelling, finite element analysis of the parts of the crane has been investigated by using Abaqus/CAE software. it has been comparing results of the analytical calculation with the results that were obtained by finite elements methods.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/7857
Appears in Collections:Konstrüksiyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9161.pdf7.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.