Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7746
Title: Yapay Açıklıklı Radar Ham Verilerinden Görüntü Oluşturulması
Other Titles: Image Formation From Raw Data Of Synthetic Aperture Radar
Authors: Kent, Sedef
Deliormanlı, Samir
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telecommunication Engineering
Keywords: Yapay Açıklıklı Radar
Menzil Doppler Algoritması
ham veri
Aperture Radar
Range Doppler Algorithm
raw data
Issue Date: 17-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tez çalışmasının amacı bir Yapay Açıklıklı Radar (YAR) işlemcisi gerçekleştirerek YAR ham verilerinden görüntü elde etmektir. YAR sistemlerinin, bu sistemlerin görüntüleme modlarının ve YAR ham verisi işleme algoritmalarının çeşitliliği dikkate alındığında tüm YAR ham verilerini işleyecek bir program geliştirmenin gerçekçi olmadığı görülmüş ve bazı başlangıç noktaları belirlenmiştir. Başlangıç olarak ERS-2 uydusunun, şerit tarama modunda aldığı, YAR ham verisini Menzil Doppler Algoritması’na göre işleyecek bir YAR işlemcisinin MATLAB ortamında geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda YAR görüntüleme teorisi, YAR ham verisi işleme algoritmalar incelenmiş ve MATLAB ortamında çalışan sayısal bir YAR işlemcisi geliştirilmiştir. Geliştirilen YAR işlemcisinin, ileride geliştirilecek ve farklı YAR ham verilerini farklı algoritmalar ile işleyebilecek programlara modül olarak ilave edilmesi ön görülmüştür.
Main objective during the thesis study is to develop a SAR processor in order to obtain images from SAR raw data. Considering different SAR systems, different imaging modes of those systems and available SAR processing algorithms it is decided to start with a certain system and an algorithm. As a beginning point, it is decided to develop a SAR processor which runs on MATLAB and which can process raw data of ERS-2 satellite using Range Doppler Algorithm. Within this context SAR imaging theory, SAR processing algorithms are studied and a digital SAR processor is developed using MATLAB. Developed SAR processor could be used as a module or sub-program together with another program which processes different SAR data using different SAR processing algorithms.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/7746
Appears in Collections:Telekomünikasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9422.pdf7.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.