Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7486
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖztürk, Turantr_TR
dc.contributor.authorÇapan, Aslıtr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-02-27tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-13T10:16:10Z-
dc.date.available2015-07-13T10:16:10Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7486-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, floresans spektrumunda çevre polaritesine duyarlı iki band veren ve seçimli olarak düşük polarite yerleşimini tercih eden problar geliştirilmesi amacıyla, 3-hidroksiflavon türevleri sentezlenmiştir. Türevler 3-hidroksi flavonun 4’ ve 6 pozisyonlarına değişik sayılarda karbon içeren zincirlerin takılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu maddeler, benzerleriyle aynı ana spektroskopik özellikleri göstermekle birlikte, seçimli olarak düşük polariteye sahip çevrelerle etkileşime girmektedirler. Bu özellikleri, nötral (Triton-X) ve katyonik (CTAB) yüzeyaktif maddelerle oluşturulan misellerle yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Böylece, biyolojik sistemlerle daha iyi etkileşime girebilen, biyolojik kirliliği belirleme özelliğine sahip olabilecek, seçici olarak hücrelere duyarlılığı artmış ve hücre hakkında daha fazla bilgi edinmeye olanak sağlayabilecek problar sentezlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractWith the aim of extending the possibilities of two-colour ratiometric environment-sensitive probes to localize selectively and to probe low-polar microenvironments we synthesized a number of 3-hydroxyflavone derivatives. They retain the major spectroscopic properties of parent compounds and, in addition, are able to incorporate selectively into low-polar environments. This is demonstrated in the studies of neutral and cationic micelles. However, the site and length of the hydrophobic substituent in the dye molecule, which has virtually no influence on spectroscopic properties in neat solvents can modulate significantly these properties in microheterogeneous systems such as micelles. Development of such probes is very important since the fast detection of bio-pollution in the environment is desirable.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permissionen_US
dc.subjectFlavontr_TR
dc.subjectMiseltr_TR
dc.subjectESIPTtr_TR
dc.subjectFlavoneen_US
dc.subjectMicelleen_US
dc.subjectESIPTen_US
dc.title3-hidroksiflavon Türevlerinin Sentezi Ve Mikroheterojenik Sistemlerle Etkileşimlerinin Floresans Spektroskopi Yöntemi İle İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeSynthesis Of 3-hydroxyflavone Derivatives For Probing Hydrophobic Sites In Microheterogeneous Systemsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKimyagerliktr_TR
dc.contributor.departmentChemistryen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7975.pdf616.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.