Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7260
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErişkon, Akıntr_TR
dc.contributor.authorAkpınar, Ahmettr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned17.11.2009tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-10T11:33:16Z-
dc.date.available2015-07-10T11:33:16Z-
dc.date.issued19.11.2009tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7260-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractKamu alımlarını düzenleyen mevzuatlar, diğer bütün ülkeler için olduğu gibi, ülkemiz için de çok büyük öneme sahip metinlerdir. Bu düzenlemelerin etkin, şeffaf ve başarılı ihaleler yapılmasını sağlayacak biçimde hazırlanmaları gerekmektedir. Ülkemizde kamu satın alımlarını düzenleyen kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’dur. Kamu ihale sistemimize büyük değişiklikler getiren bu kanun, önceki benzerlerinin uygulamasında karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak, 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra da kanun, zaman içerisinde ortaya çıkan problemler ve üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği mevzuatına tam uyumun sağlanabilmesi için, birçok değişikliğe uğramıştır. Ancak yapılan değişikliklerin bütününün, bu amaçlara tam olarak hizmet etmediği; ihale sisteminin halen tartışmaya açık birçok unsur içerdiği gerçeği karşımıza çıkmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractRegulations codifying public purchases are highly important texts for our country as well as for other countries. These regulations have to be prepared in a way to ensure that they provide efficient, transparent and successful tenders. In our country, the law that regulates public purchases is The Public Procurement Law, (no. 4734). This law that brings about a lot of changes to our public tender system was enacted on 01. 01. 2003, in order to solve the problems of the operation that the previous ones had previously encountered. Since that date, the law has undergone many changes because of various problems that arose within time and in order to provide an ultimate accordance with the European Union Regulations as we aim to be a member of EU. All the changes that were made, however, seem not to serve these purposes accordingly and the tender system still has many arguable issues at hand.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKamu İhale Kanunutr_TR
dc.subjectAvrupa Birliğitr_TR
dc.subjectPublic Procurement Lawen_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.title4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin Avrupa Birliği mevzuatına uyumunun değerlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunlartr_TR
dc.title.alternativeThe changes on the Public Procurement Law (No. 4734), the evaluation of how these changes are in accordance with the European Union acquis and the problems encountered in the applicationen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı İşletmesitr_TR
dc.contributor.departmentConstruction Managementen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9994.pdf696.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.