Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7247
Title: Rusya Fedarasyonu'nda inşaat işçiliği verimliliğinin ve proje karlılığına etki eden faktörlerin incelenmesi
Other Titles: A Analyse of construction labour productivity and the factors affecting project profitability in Russian Federation
Authors: Erişkon, Akın
Kırankaya, Rüştü Tolga
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Proje
Yönetim
İşçilik
Adamsaat
Rusya
Karlılık
Project
Management
Labour
Productivity
Manhour
Russia
Profitability
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada; inşaat sektöründe proje yönetimi, proje maliyeti hesaplama yöntemleri ve işgücü verimliliği ele alınıp, Rusya Federasyonu’nda inşaat piyasasının durumu, ülkedeki işçi profili, inşaat iş kalemleri için ortalama adam saat gerçekleşmeleri ve proje karlılıklarına etki eden faktörler incelenmiştir. Rusya Federasyonu’nda farklı şehirlerde gerçekleşmiş onbir farklı proje örneklerinden alınan veriler kullanılarak işçilik verimliliği analizi yapılmış, maksimum verim ve minimum maliyeti sağlayan adam saat değerleri belirlenmiş ve Türk müteahhit firmalarının Rusya Federasyonu’ndaki projeler için işçi sayısı belirlemede kullanabileceği bir kaynak oluşturulmuştur. Ayrıca Rusya Federasyonu’nda farklı şehirlerde tamamlanmış olan yedi adet projenin teklifte öngörülen karlılıklarıyla kapanışta gerçekleşen karlılıkları karşılaştırılmış ve proje karlılıklarına etki eden faktörler belirlenmiştir.
In this study project management in construction industry, labour productivity and cost calculation methods have been discussed, the employee profile, manhour consumptions and the factors affecting profitability in Russian Federation are analysed. Manhour consumptions of eleven different projects which are completed in different cities are analysed and unit manhours which provide maximum productivity with minimum costs are listed in order to make a usefull source for Turkish construction companies. Furthermore, tender profitability and final profitability of seven different construction projects which are completed in different cities in Russian Federation are compared and the factors affecting profitability are listed by the result of this comparison.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/7247
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7664.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.