Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7197
Title: Elektrıksel Saklama Halkasında Proton Edm Deneyı Içın Spın Ve Isın Dınamıgı Ile Elektrık Alan Konularında Çalısmalar
Other Titles: Studies Of Spin And Beam Dynamics And Electric Field Issues For The Proton Edm Experiment In An All Electric Storage Ring
Authors: Özben, Cenap Ş.
Hacıömeroğlu, Selçuk
459969
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Kıvılcımla işleme
spin uyum süresi
elektrik dipol momenti
saklama halkası
Spark conditioning
spin coherence time
electric dipole moment
storage ring
Issue Date: 22-Feb-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ABD de Brookhaven Ulusal Laboratuvarı nda yapılması planlanan “Saklama halkasında proton EDM” deneyi için protonların spin uyum süresi ve yüksek elektrik alan taşıyacak olan levhaların düzgünleştirilmesi incelenmiştir. Spin uyum süresinin elektrik alan indisi, halkadaki düz bölgelerin uzunluğu ve protonun başlangıçtaki momentum ile konum hatalarından nasıl etkilendiği 4. dereceden Runge Kutta simülasyonlarıyla incelenmiştir. Çalışmalar sonucunda, tasarlanan saklama halkasında 1000 saniyelik spin uyum süresine ulaşılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, yüksek elektrik alan elde edebilmek için test levha yüzeyleri kısa mesafede kıvılcımla işlenmiş ve sonuçta, işlemeden önce ulaşılanın 5 katından daha yüksek bir elektrik alana ulaşılabildiği görülmüştür.
This study focuses on spin coherence time of protons and conditioning of high voltage metal plates for the “Proton EDM experiment in storage ring” proposed in Brookhaven National Laboratory, USA. The studies include effects of electric field index, length of the straight sections and the initial errors in momentum and position of the proton on spin coherence time. These estimations were made by simulations using 4 th order Runge Kutta method. The results show that one can achieve 1000 seconds of spin coherence time in the designed storage ring. On the other hand, spark conditioning of the metal plates at small gaps have been conducted. At the end of the tests, it is seen that the highest achievable electric field has increased by more than 5 times at the end of the conditioning.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/7197
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13280.pdf5.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.