Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7193
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzbek, Haluktr_TR
dc.contributor.authorErkan, Selentr_TR
dc.date2012tr_TR
dc.date.accessioned2012-10-03tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-09T11:50:58Z-
dc.date.available2015-07-09T11:50:58Z-
dc.date.issued2012-10-22tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7193-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012en_US
dc.description.abstractBu çalışmada nematik ve smektik A fazları gösteren polar oktilsiyanobifenil (8CB) ve polar olmayan butiloksifenildesiloksibenzoat (10O4) sıvı kristal bileşiklerinin nematik ve smektik A fazlarında optik çiftkırıcılığın sıcaklıkla değişimini veren yüksek çözünürlüklü deneysel veriler sunulmuştur. Çalışmanın amacı özellikle Nematik - Smektik A faz geçişi yakınında yüksek çözünürlüklü çiftkırıcılık ölçümleriyle geçişin türünü belirlemek ve eğer geçiş ikinci tür ise, literatürde yüksek çözünürlüklü deneylerden bulunan α kritik üstelinin değerini kullanarak z = 1 - α ölçeklenme bağıntısının geçerliliğini kontrol etmektir. Çalışmada deneysel verilerin analizinden nematik düzen parametresi S(T)’ nin davranışı belirlenmiş, daha sonra Nematik - İzotropik faz geçişinde S(T)’ nin kritik davranışını belirleyen β üsteli elde edilmiştir. Bulunan değer trikritik davranışı betimleyen β=0.25 değeriyle oldukça uyumludur. Nematik - Smektik A faz geçişi (TNA) civarında çiftkırıcılığın sürekli olduğu ve daha önceden literatürde iddia edildiği gibi nematik düzen parametresinin TNA civarında süreksiz bir sıçrama göstermediği bu çalışmada rapor edilmiştir. Öte yandan Nematik - Smektik A faz geçişinin üzerinde ve altında çiftkırıcılık verilerinden hareketle, TNA civarında nematik düzen parametresinin sıcaklık türevinin özgül ısı sığası ile aynı kritik üstel ile betimlenen bir kuvvet yasası tipinde ıraksak davranış sergilediği bu çalışmada gözlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, high resolution temperature depending birefringence measurements of liquid crystal compounds which exhibit both nematic and smectic A phases, polar octylcyanobiphenyl (8CB) and non-polar butyloxyphenyldecyloxybenzoat (10O4) are given. The aim of this study is to focus on the critical behavior of the nematic order parameter near both the Nematic - Isotropic and the Nematic – Smectic A transitions and identify the type of the transitions particulary for the Nematic-Smectic A transition. If the transition is identified as 2nd order near N-Sm A, the following step becomes to control the validity of scaling relation z = 1 – α via using the α value obtained from the experimental data. In this study, by analyzing the experimental data, the behavior of order parameter S(T) is identified and the critical exponent which determines the critical behavior of S(T) near the Nematic – Isotropic transition is obtained. The obtained value is in consistent with the tricritical value of β=0.25. In this study, the continuous behavior of birefringence has been observed near the Nematic - Smectic A transition which is in contrast to the situation in literature. Previous studies showed that nematic order parameter had the discontinuous jump near the Nematic – Smectic A phase transition temperature (T_NA). On the other hand, temperature derivative of the nematic order parameter near T_NA has the same power law behavior as the specific heat capacity with the same critical exponent.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectFaz geçişitr_TR
dc.subjectçiftkırıcılıktr_TR
dc.subject8CBtr_TR
dc.subject10O4tr_TR
dc.subjectNematiktr_TR
dc.subjectSmektik Atr_TR
dc.subjectPhase transitionen_US
dc.subjectbirefringenceen_US
dc.subject8CBen_US
dc.subject10O4en_US
dc.subjectNematicen_US
dc.subjectSmectic Aen_US
dc.titlePolar Ve Polar Olmayan Smektojen Sıvı Kristallerin Yüksek Çözünürlüklü Çiftkırıcılık Ölçümleritr_TR
dc.title.alternativeHigh Resolution Birefringence Measurements Of Polar And Non-polar Smectogen Liquid Crystalsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID444755tr_TR
dc.contributor.departmentFizik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentPhysics Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13061.pdf2.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.