Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7191
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTepehan, Fatma Z.tr_TR
dc.contributor.authorKoç, Kenantr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2012-01-13tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-09T11:50:57Z-
dc.date.available2015-07-09T11:50:57Z-
dc.date.issued2012-01-16tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7191-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractBu çalışmada kolloidal, toz ve ince film formundaki 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (MPS) kuşatımlı CdS ve ZnS kuantum noktalar sol-jel yöntemi ile üretilmiştir. Kolloidal ve toz formunda üretilen kuantum noktaların boyutları 2.5-3 nm arasında bulunmuştur. Kolloidal nanoparçacıklar başka bir matris içine katılmadan kendiliğinden monte olarak doğrudan cam taşıyıcı üzerine döndürerek kaplama yöntemi ile kaplanmıştır. Üretilen filmlere ısıl işlem uygulanmış ve Oswald olgunlaşması nedeni ile ısıl işlem sıcaklığı ve süresi artığında kuantum noktaların ortalama boyutlarının artığı gözlenmiştir. Kuantum noktaların ısıl işlemle büyüme süreci LSW teorisine göre incelenmiştir. Bu çalışmada üretilen filmlerin optik ve yapısal özellikleri de incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda filmlerin kırma indisleri, söndürme katsayıları, dielektrik sabitleri ve kalınlıkları bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, colloidal, powdered and thin film forms of 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (MPS)-capped CdS and ZnS quantum dots have been produced by sol-gel method. The sizes of quantum dots produced in colloidal and powder forms were found in between 2.5 and 3 nm. Colloidal nanoparticles were self-assembled directly on a glass substrate using spin coating method without introducing any matrix. Thermal treatment was applied to the produced films and it was observed that as the treatment temperature and time increased, the average diameter of quantum dots increased due to Ostwald ripening. The thermal process used to grow the size of quantum dots was examined according to LSW theory. In this study, also the optical and structural characteristics of the produced films were investigated. As a result of these investigations, the refractive index, extinction coefficients, dielectric constants, and the thicknesses of the films were determined.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectCdS kuantum noktalartr_TR
dc.subjectZnS kuantum noktalartr_TR
dc.subjectSol-jel yöntemitr_TR
dc.subjectCdS quantum dotsen_US
dc.subjectZnS quantum dotsen_US
dc.subjectSol-gel methoden_US
dc.titleIı-vı Grubu Yarıiletken Nano Yapılı İnce Filmlerin Sol-jel Yöntemi İle Üretimitr_TR
dc.title.alternativeThe Production Of Nanostructured Thin Films Using Ii-vi Group Semiconductors By Sol-gel Methoden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID421093tr_TR
dc.contributor.departmentFizik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentPhysics Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12184.pdf3.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.