Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7187
Title: Elektromanyetik Ve Dırac Spinör Alanlarının Gravitasyona Bağlanması
Other Titles: The Couplings Of Electromagnetic And Dirac Spinor Fields To Gravity
Authors: Özdemir, Neşe
Sert, Özcan
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Einstein-Maxwell teori
Einstein-Cartan teori
analitik çözümler.
Einstein-Maxwell theory
Einstein-Cartan theory
exact solutions.
Issue Date: 24-Mar-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gravitasyon teorisine yeni öngörüler elde edebilmek için, elektromanyetik ve spinör alanlarının gravitasyona bağlanmalarını inceliyoruz. İlk olarak, herhangi bir d-boyutta diferansiyel formların dış cebirini kullanarak Einstein-Cartan gravitasyon teorisini özetledikten sonra, dört boyutta elektromanyetik alanların gravitasyona minimal olmayan bağlanmalarını içeren teorileri araştırıyoruz. Özel olarak, bu teorilere analitik, düzlem yüzlü dalga ve küresel simetrik, durgun manyetik tek-kutup çözümleri veriyoruz. İkinci olarak, (1+2)-boyutta Einstein-Cartan-Dirac teorisini dış diferensiyel form hesabını kullanarak inceliyoruz. Uzay-zaman burulmasını Dirac yoğunlaşmış alanları cinsinden elde ederek Dirac spinörünün yokluğunda durgun metriğe dönüşen durağan çembersel simetrik tam çözümleri veriyoruz.
In order to obtain new insights to gravity, we investigate the couplings of electromagnetic and spinor fields to gravity. Firstly, after we summarized Einstein-Cartan Gravity in d-dimensions using the algebra of exterior differential forms, we investigate non-minimal couplings of electromagnetism to gravity in four dimensions. In particular, we give a class of exact plane wave solutions and static, spherically symmetric magnetic monopole solutions. Secondly, we formulate Einstein-Cartan-Dirac theory in (1+2)-dimensions using the algebra of exterior differential forms. We determine the space-time torsion to be given algebraically in terms of the Dirac condensate field. We give circularly symmetric, stationary, exact solutions that collapse to static AdS3 geometry in the absence of a Dirac spinor.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/7187
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11516.pdf311.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.