Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7183
Title: Polimer Kompozitlerden Film Oluşumu Ve Oksijen Geçirgenliği
Other Titles: Film Formation From Polymer Composites And Oxygen Penetration
Authors: Pekcan, Önder
Yargı, Önder
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Film Oluşumu
Oksijen
Difüzyon
Film formation
Oxygen
Diffusion
Issue Date: 22-Dec-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışması saf bir lateks film ile üç farklı kompozit sistemden oluşmaktadır. Birinci bölümde, saf PNIPAM ile PS/PNIPAM, PS/MWNT ve PS/MNaLB kompozit filmlerinin film oluşum mekanizmaları incelenmiş ve kompozitlerin dağılımını anlamak için sızma modeli uygulanmıştır. İkinci bölümde ise kararlı durum floresans ölçümleri ile bu kompozit filmlere küçük moleküllerin(oksijen) difüzyon süreci incelenmiştir. Ayrıca, oksijen difüzyonuna sıcaklık etkisini görebilmek için başka bir deney yapılmıştır. Filmler PS/PNIPAM, PS/MNaLB ve PS/MWNT karışımından hazırlanmıştır. 24-70 oC sıcaklık aralığında filmlere oksijen difüzyonu kararlı durum floresans tekniği kullanılarak gözlemlenmiştir. Bu kompozit filmlerin oksijen difüzyon katsayıları (D) ve ilgili aktivasyon enerjileri belirlenip karşılaştırılmıştır.
This thesis contains studies on a pure latex and three different composite systems. In first part, film formation behavior of pure PNIPAM, PS/PNIPAM, PS/MWNT and PS/MNaLB composite films were investigated and percolation model was used to understand distrubition of composites. Secondly, small molecules (oxygen) diffusion into these composite films was monitored with steady state fluorescence (SSF) measurements. In addition, another experiment was employed to see effect of temperature to oxygen diffusion into composite films. Films were prepared from PS/PNIPAM, PS/MNaLB and PS/MWNT mixtures. Steady state fluorescence technique was used to study oxygen diffusion into these films over the temperature range of 24-70 oC. The oxygen diffusion (D) coefficients and related activation energies in these composite films were determined and compared.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/7183
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11205.pdf3.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.