Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7174
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKamer, Orhantr_TR
dc.contributor.authorErdoğan, Muzaffertr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2009-01-14tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-09T11:50:54Z-
dc.date.available2015-07-09T11:50:54Z-
dc.date.issued2009-01-14tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7174-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, çifte kararlılık için sınır uzunluğu aşan (10cm) amorf tellerde manyetik histeresis döngülerinin, tele uygulanan yerel alan ve mekanik ezmeler ile kontrol edilebildiği gösterilmiştir. Ortasından ezilmiş bir telin ölçülen DC manyetik histeresis döngüsünün, sınır uzunluğun altındaki tellerde olduğu gibi, her iki yönde de orta kısımda görülen basamaklı bir gevşemenin ayırdığı iki Barkhausen sıçramasından oluştuğu görülmüştür. Bu davranışın kökeninde telin ezilen kısımlarında manyeto elastik etkileşmelerden dolayı telin uçlarındakilere ek olarak bir pinning merkezi oluştuğu, bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetim ile gösterilmiştir. Böylece ezilen tel, birbirine bitişik, eş eksenli, sınır uzunluğun altında, ve birbiri ile etkileşen iki telden oluşmuş gibi davranmaktadır. Telin bir bütün olarak ters mıknatıslanmasında uçlarda ve merkezinde gerçekleşen manyetik bölge parçalanması başat bir rol oynamıştır. Bu modele dayanarak hesaplanan histeresis döngüleri deneysel döngülerle uyum göstermiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this Study, we have shown that the histeresis loops of amorphous ferromagnetic wires longer than the critical length for bistable behavior (7cm), can be controlleb by locally applied deformations and magnetic fields. The magnetic hysteresis of amorphous ferromagnetic wires pressed at the middle are found to have two Barkhausen jumps separated by a staircase relaxation in the both direction, as seen in the wires below the critical length. We have shown that this behavior is due to the formation of pinning sites resulting from the magnetoelastic interactions in the deformed parts in addition to those at the wire ends. The wire behaves like two concentric interacting wires shorter than the critical length. In the remagnetisation of the wire, the nucleation mechanism at the ends and at the deformed parts of the wire plays a dominant role. The hysteresis loops calculated according to this model are in agreement with the experiments.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAmorf teltr_TR
dc.subjectdeformasyontr_TR
dc.subjecthisteresistr_TR
dc.subjectferromanyetiktr_TR
dc.subjectAmorphous wireen_US
dc.subjectdeformationen_US
dc.subjecthysteresisen_US
dc.subjectferromagneticen_US
dc.titleAmorf Merromanyetik Tellerde Mıknatıslanma Süreçleritr_TR
dc.title.alternativeMagnetisation Mechanism Of Amorphous Ferromagnetic Wiresen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentFizik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentPhysics Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9042.pdf2.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.