Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7140
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKoçak, Kasımtr_TR
dc.contributor.authorAfif, Mehmettr_TR
dc.date2012tr_TR
dc.date.accessioned2012-02-07tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-09T11:41:51Z-
dc.date.available2015-07-09T11:41:51Z-
dc.date.issued2012-02-13tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7140-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012en_US
dc.description.abstractYapılan çalışmada, süblimleşebilen maddelerle bazı atmosferik değişkenlerin (sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr hızı, güneş radyasyonu) buharlaşmayı açıklamadaki rolleri araştırılmıştır. Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Gözlem Parkı’nda 2011 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında süblimleşme ve buharlaşma ölçümleri yapılmıştır. Sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr hızı, güneş radyasyonu değerleri yine meteoroloji parkındaki otomatik istasyondan elde edilmiştir. Süblimleşme ölçümleri için naftalin, kâfur ve mentol maddeleri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede regresyon analizi yönteminden yararlanılmıştır. Buharlaşma ile naftalin süblimleşmesi verileri arasında yapılan analiz sonucunda determinasyon katsayısı r2 = 0.778 olarak hesaplanmıştır. Bu da buharlaşma ile naftalin süblimleşmesi arasında güçlü doğrusal bir ilişki olduğunu göstermiştir. Atmosferik değişkenlerin de analize katılmasıyla determinasyon katsayısı artmıştır. Buradan buharlaşmanın naftalin süblimleşmesiyle birlikte sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr hızı ve güneş radyasyonu gibi atmosferik değişkenlerle açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the roles of some sublimable matters (naphthalene, camphor and menthol)and atmospheric variables (temperature, relative humidity, wind speed, solar radiation) explaining the evaporation were investigated. For this purpose, sublimation and evaporation measurements were performed at Meteorological Station of Istanbul Technical University in June, July and August in 2011. Temperature, relative humidity,wind speed, solar radiation values were obtained from automated weather observing system (AWOS) at the meteorological station. Naphthalene, camphor and menthol substances were used for sublimation measurements. Regression analysis method was used to determine the relationship between the variables. As a result of the analysis, coefficient of determination between evaporation and naphthalene sublimation was found r2 = 0.778. This shows a strong linear relationship between naphthalene sublimation and evaporation. Coefficient of determination increased after adding atmospheric variables to the analysis. In final, coefficient of determination rose to 0.882. This shows the evaporation can be explained via naphthalene sublimation and atmospheric variables such as temperature, relative humidity, wind speed and global radiation.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSüblimleşmetr_TR
dc.subjectEvaporasyontr_TR
dc.subjectNaftalintr_TR
dc.subjectRegresyon analizitr_TR
dc.subjectSublimationen_US
dc.subjectEvaporationen_US
dc.subjectNaphthaleneen_US
dc.subjectRegression analysisen_US
dc.titleBuharlaşma Ve Süblimleşme Yoluyla Gerçekleşen Kütle Kayıplarının Meteorolojik Değişkenlerle Olan İlişkisinin Araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation Of The Relationship Between Atmospherical Variables And Mass Loss By Evaporation And Sublimatonen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID423144tr_TR
dc.contributor.departmentMeteoroloji Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMeteorological Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Meteoroloji Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12263.pdf3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.