Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7111
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSözen, Metintr_TR
dc.contributor.authorTekin, İmgetr_TR
dc.date2003tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-09T11:36:44Z-
dc.date.available2015-07-09T11:36:44Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7111-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Milas ve yakın çevresinde geleneksel Türk evlerinin temel özellikleri incelenmiştir. Bölgede kentsel ve kırsal konut genel özelliklerinden detaylarına doğru bir sıralama içinde araştırılmış ve tanımlanmıştır. Sonuçları, ortak noktaları ve farklı özellikleri incelenerek nedenleriyle birlikte irdelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractBase characteristics of traditional residences researched in Milas and its rural area in this thesis. Characteristics of urban and rural residences were researched and determined from general features to details. Conclusion of the observations discussed similar characteristics and differences between urban and rural residental areas.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMilastr_TR
dc.subjectkentsel konuttr_TR
dc.subjectkırsal konuttr_TR
dc.subjectTürk Evitr_TR
dc.subjectMilasen_US
dc.subjecturban residenceen_US
dc.subjectrural residenceen_US
dc.subjectTurkish Houseen_US
dc.titleMilas Ve Yakın Çevresinde Geleneksel Konutların Özellikleri Üzerine Gözlemlertr_TR
dc.title.alternativeObservations On Traditional Residences In Milas And Surrounding Rural Areaen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimarlık Tarihitr_TR
dc.contributor.departmentHistory of Architectureen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1598.pdf17.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.